Πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης egg

Πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης egg

Το egg – enter•grow•go είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης (incubation-acceleration) που υλοποιείται από τη Eurobank, σε συνεργασία με τη Μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά. Προσφέρει υπηρεσίες για χρηματοδότηση startup, mentoring, εμπορική δράση, δικτύωση και εξωστρέφεια και απευθύνεται σε:

  • Start-ups, νεοφυείς επιχειρήσεις, ομάδες ή πρόσωπα με καινοτόμες ιδέες, που αναζητούν κατάλληλα εφόδια και πόρους για να γίνουν βιώσιμες επιχειρήσεις (START UP).
  • Νέες επιχειρήσεις που θέλουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη τους για να επιχειρήσουν το επόμενο βήμα τους με νέο προϊόν ή σε νέες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (SCALE UP).

Το egg παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς φορείς με σκοπό να προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση, εκπαίδευση και επιτάχυνση του επιστημονικού έργου που παράγεται εντός των φορέων και της διασύνδεσής του με την πραγματική οικονομία.

Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του egg, μπορούν να συμμετάσχουν Ερευνητικές Ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν κατά τουλάχιστον 30% γυναίκες (ερευνήτριες ή/και φοιτήτριες), σε διάφορους τεχνολογικούς/παραγωγικούς κλάδους και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των γυναικών ερευνητριών, φοιτητριών και επιχειρηματιών για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στις τεχνολογίες STEM.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων όπως workshops, παροχή πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια και bootcamp trainings που αφορούν σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, οργάνωση διαλέξεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και θεματικών ημερίδων με στόχο τον ανοικτό διάλογο μεταξύ ερευνητικών ομάδων, καινοτόμων επιχειρήσεων του egg, φοιτητών και καθηγητών, για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τεχνολογίας και εμπειριών γύρω από την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στις spin-offs του Πανεπιστημίου οι οποίες θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πλατφόρμα START UP του egg, να προκριθούν απευθείας στη Γ΄ Φάση (τελικό στάδιο) της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα και με τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής της σχετικής Προκήρυξης που ανακοινώνει κάθε χρόνο το egg.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ προσκαλεί ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του E-Mail: tto@mail.ntua.gr ή στο τηλέφωνο: 210 772 2033.

Σχετικά άρθρα

Βιομηχανικά Διδακτορικά

Βιομηχανικά διδακτορικά – Άρθρο 126 Ν. 4926/2022

1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δύνανται να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή παράρτημα της οποίας λειτουργεί στην ημεδαπή. Η αίτηση αφορά στη διεξαγωγή βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας […]

Περισσότερα
SmartFan

Πρόσκληση στο SMARTFAN Conference & Workshop

Το Εργαστήριο Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας (R-NanoLab) της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ σας προσκαλεί στο συνέδριο “Smart and intelligent composite structures for innovative industrial applications”. Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SmartFan και θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2021. Το συνέδριο είναι υβριδικό, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής δια […]

Περισσότερα

Δημόσια παρουσίαση των εταιρειών τεχνοβλαστών του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ και ένας πρώτος απολογισμός των δραστηριοτήτων των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας των φορέων

Παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του τραπεζικού κόσμου και του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, που αναπτύσσεται δυναμικά στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου ανοιχτή δημόσια εκδήλωση με τίτλο «Αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας: Υποστηρικτικές Δομές και Εργαλεία» στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης, εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Η ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε από το […]

Περισσότερα