Πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης egg

Πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης egg

Το egg – enter•grow•go είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης (incubation-acceleration) που υλοποιείται από τη Eurobank, σε συνεργασία με τη Μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά. Προσφέρει υπηρεσίες για χρηματοδότηση startup, mentoring, εμπορική δράση, δικτύωση και εξωστρέφεια και απευθύνεται σε:

  • Start-ups, νεοφυείς επιχειρήσεις, ομάδες ή πρόσωπα με καινοτόμες ιδέες, που αναζητούν κατάλληλα εφόδια και πόρους για να γίνουν βιώσιμες επιχειρήσεις (START UP).
  • Νέες επιχειρήσεις που θέλουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη τους για να επιχειρήσουν το επόμενο βήμα τους με νέο προϊόν ή σε νέες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (SCALE UP).

Το egg παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς φορείς με σκοπό να προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση, εκπαίδευση και επιτάχυνση του επιστημονικού έργου που παράγεται εντός των φορέων και της διασύνδεσής του με την πραγματική οικονομία.

Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του egg, μπορούν να συμμετάσχουν Ερευνητικές Ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν κατά τουλάχιστον 30% γυναίκες (ερευνήτριες ή/και φοιτήτριες), σε διάφορους τεχνολογικούς/παραγωγικούς κλάδους και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των γυναικών ερευνητριών, φοιτητριών και επιχειρηματιών για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στις τεχνολογίες STEM.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων όπως workshops, παροχή πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια και bootcamp trainings που αφορούν σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, οργάνωση διαλέξεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και θεματικών ημερίδων με στόχο τον ανοικτό διάλογο μεταξύ ερευνητικών ομάδων, καινοτόμων επιχειρήσεων του egg, φοιτητών και καθηγητών, για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τεχνολογίας και εμπειριών γύρω από την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στις spin-offs του Πανεπιστημίου οι οποίες θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πλατφόρμα START UP του egg, να προκριθούν απευθείας στη Γ΄ Φάση (τελικό στάδιο) της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα και με τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής της σχετικής Προκήρυξης που ανακοινώνει κάθε χρόνο το egg.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ προσκαλεί ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του E-Mail: tto@mail.ntua.gr ή στο τηλέφωνο: 210 772 2033.

Σχετικά άρθρα

Βιομηχανικά Διδακτορικά

Βιομηχανικά διδακτορικά – Άρθρο 126 Ν. 4926/2022

1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δύνανται να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή παράρτημα της οποίας λειτουργεί στην ημεδαπή. Η αίτηση αφορά στη διεξαγωγή βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας […]

Περισσότερα
International Polymer Process Innovation Conference (PPI)

International Polymer Process Innovation Conference (PPI)

Το συνέδριο με τίτλο “International Polymer Process Innovation Conference” συνδιοργανώνεται από το ΕΜΠ και θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά με ελεύθερη πρόσβαση μέσω των συνδέσμων: https://ugent-be.zoom.us/j/97433630857?pwd=VWhFbThLVGpVdTN4emJPYzlZYnVHdz09 (first day) https://ugent-be.zoom.us/j/94513130375?pwd=QXZ1RlNNMmdIcDBlYWNKc256UUp0UT09 (second day) https://gather.town/events/UmzX4GXadHoGgDKGwBY3 (breaks, early sessions and poster sessions) Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο […]

Περισσότερα
Egg

Πρόγραμμα egg-enter, grow, go

Το egg – enter grow go, ως αρωγός και υποστηρικτής της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, υλοποιεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης (mini acceleration) διάρκειας δύο (2) μηνών, με στόχο την ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης στην Έρευνα και την Καινοτομία και τη διασύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, μπορούν να συμμετάσχουν Ερευνητικές Ομάδες, από διάφορους τεχνολογικούς/παραγωγικούς κλάδους […]

Περισσότερα