Πολυμέσα

Πρύτανης Α. Γ. Μπουντουβής: Tα Εργαστήρια του ΕΜΠ

Αντιπρύτανης Ι. Κ. Χατζηγεωργίου: Εργαστήρια και Έρευνα στο ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Πασπαλιάρης: Ο τεχνοβλαστός LightCoce

The recently established EUCLIA spin-off company of NTUA