Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου

Professor Dr.-Eng. Ioannis K. Chatjigeorgiou - Vice Rector of Research and Life-Long Education

Το ΕΜΠ είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας. Κατά κοινή ομολογία είναι και το ίδρυμα με το μεγαλύτερο κύρος στην τεχνολογική εκπαίδευση και έρευνα στη χώρα, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις πολυπληθείς ερευνητικές συνεργασίες των μελών του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η έρευνα που εκτελείται στο ΕΜΠ, βασική και εφαρμοσμένη, χάρη στις προσπάθειες και στην αφοσίωση των ερευνητών του, είναι καινοτόμος και πρωτοποριακή.

Αυτές ακριβώς τις διαστάσεις καλείται να διαχειριστεί το πρόσφατα ιδρυθέν Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) του ΕΜΠ, με αρμοδιότητες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων, ίδρυσης τεχνοβλαστών (εταιρειών spin-off), διασύνδεσης της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό και ενίσχυσης συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την πραγματική οικονομία. Το ΕΜΠ, οφείλει και πρέπει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας με το δυναμικότερό του κεφάλαιο, αυτό της διανοίας των ερευνητών του.

Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του ΓΜΤ ΕΜΠ με επέκταση των πεδίων ενέργειας και εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του προς όφελος του ιδρύματος, των ερευνητών του και της χώρας.

.