Πολιτική Απορρήτου – Δήλωση Ιδιωτικότητας

Εισαγωγή

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ (ΓΜΤ ΕΜΠ) είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου (https://tto.ntua.gr/). Παρακάτω ακολουθεί μια επισκόπηση των σκοπών για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο, καθώς και μια αναλυτική παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και των αρχών που διέπουν την επεξεργασία τους. Θα ενημερωθείτε επίσης για το ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας καθώς και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Θεωρούμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας πολύ σημαντική. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην παρούσα δήλωση. Εφόσον καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα και τα μοιραστείτε μέσω της ιστοσελίδας μαζί μας ή μας τα αποκαλύψετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. μέσω e-mail) τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την παρούσα δήλωση.

Το ΓΜΤ ΕΜΠ τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Οι διαχειριστές της σελίδας λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Το ΓΜΤ ΕΜΠ δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

Αν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι συμφωνεί.

Επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας

Στο μέλλον ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση. Σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Δήλωση που αναρτάται κάθε φορά ενημερωμένη στον ιστότοπο https://tto.ntua.gr/, ώστε να είστε συνεχώς ενήμεροι για όποιες τυχόν αλλαγές.

Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών

Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ ετών μην προβείτε σε οποιαδήποτε απευθείας ή μέσω της ιστοσελίδας αλληλεπίδραση μαζί μας, καθώς δεν μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Ποιοι είμαστε

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ επανιδρύθηκε το 2020 με στόχο την αποτελεσματική σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος με τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

To ΓΜΤ ΕΜΠ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ιστοτόπου https://tto.ntua.gr/ και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή λειτουργία αυτού και για την λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα στελέχη του ΓΜΤ ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας καθορίζοντας τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

* Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακριβείς λόγους για τους οποίους συλλέγονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κάθε φορά.

Τι δεδομένα συλλέγουμε και πώς:

Προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας κάποια ερώτηση ή σχόλιο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε όποια προσωπικά δεδομένα μας παραχωρήσετε με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Αν συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και μας στείλετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε στο ερώτημα ή το σχόλιό σας.

Tα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται, περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και η επεξεργασία τους περιορίζεται αυστηρά στην απάντηση της ερώτησης/αιτήματός σας, ενώ διέπεται απαρέγκλιτα από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία και γίνεται πάντα με σεβασμό σε εσάς και την ιδιωτικότητά σας.

Με την επιφύλαξη όσων ρητά αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση και στους όρους χρήσης της σελίδας, δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν άλλο τρόπο, ούτε τα χρησιμοποιούμε για άλλο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, πλην των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο παρόν.

Μπορείτε αν πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας ή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία τους.

Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας και γιατί;

Καταρχάς πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχουν τα στελέχη του ΓΜΤ που χειρίζονται την ιστοσελίδα https://tto.ntua.gr/. Στη συνέχεια, ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σε άλλα στελέχη που θεωρούνται αρμόδια για να απαντηθεί το αίτημα/ερώτημά σας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, εάν υποχρεούμαστε βάσει νόμου ή στο πλαίσιο των νόμιμων συμφερόντων μας.

Για πόσο διάστημα και πού διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μαζί σας, και αν δε συντρέχει άλλος σοβαρός και σύννομος λόγος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά και με ασφαλή τρόπο.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, κ.λπ.). Το ενσωματωμένο από άλλους ιστότοπους περιεχόμενο συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως στην περίπτωση που ο επισκέπτης θα είχε επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο.

Οι εν λόγω ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν πρόσθετη παρακολούθηση από τρίτους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με το εν λόγω ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι στον εν λόγω ιστότοπο.

Τα δικαιώματά σας στα δεδομένα σας

Κάθε φορά που σας ζητάμε να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, θα ενημερώνεστε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα χρειαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιούνται πριν από την έναρξη της επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα: (i) να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθετε τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για εσάς και να λάβετε σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσετε την τροποποίησή τους ή (iii) να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, σε ορισμένες περιπτώσεις (iv) να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Αυτό μπορεί να γίνει επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tto@mail.ntua.gr.

Επίσης, όσον αφορά στα cookies να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική για τα Cookies του Ιστοτόπου.

Έχετε δε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία: Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική σας ζωή ή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να υποβάλετε καταγγελία. Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα που σας προβληματίζουν, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ακριβώς επειδή η συλλογή και διατήρηση των στοιχείων σας αποσκοπεί στην αμεσότερη και καλύτερη επικοινωνία μαζί σας, σας καλούμε να μας ενημερώσετε για κάθε αλλαγή στα δεδομένα αυτά, στέλνοντας σχετικό αίτημα με e-mail στη διεύθυνση tto@mail.ntua.gr.

Τα μέτρα προστασίας

Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή για όλο το διάστημα που παραμένουν στη βάση δεδομένων μας, και να προστατεύονται από υποκλοπή, μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη πρόσβαση, αλλοίωση, διαρροή ή κάθε άλλη παρόμοια κακόβουλη ή/και παράνομη ενέργεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να υποβάλετε ερωτήσεις ή να κάνετε σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση και τις πρακτικές μας περί προστασίας των δεδομένων ή για να προχωρήσετε σε καταγγελία όσον αφορά στη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο: tto@mail.ntua.gr.

Θα διερευνούμε κάθε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών περί παραβίασης των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων).