Έρευνα στο ΕΜΠ

Πολυμέσα

Πρύτανης Α. Γ. Μπουντουβής: Tα Εργαστήρια του ΕΜΠ

Αντιπρύτανης Ι. Κ. Χατζηγεωργίου: Εργαστήρια και Έρευνα στο ΕΜΠ