R-AMS: Νέα εταιρεία τεχνοβλαστός στο ΕΜΠ

R-AMS

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ, στη συνεδρίασή του την 13/2/2023, ενέκρινε την ίδρυση της εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού του ΕΜΠ, με την επωνυμία «R-AMS Spin-off ΙΚΕ» και τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας.

Η R-AMS ιδρύθηκε από Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κων/νο Χαριτίδη και τους Ευαγγελία Καραξή (CONIFY MIKE), Άννα Καρατζά (BIOG3D MIKE) και τον Ηλία Κούμουλο, που έχουν διατελέσει μέλη του Εργαστηρίου Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας, της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Ο στόχος της R-AMS είναι η ανάπτυξη καινοτόμων διαδρομών ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών προερχόμενων από προϊόντα στο τέλος ζωής τους και συστατικά αυτών ως ανακυκλωμένους ή/και ανακυκλώσιμους πόρους στον τομέα της Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ) για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου, ο τεχνοβλαστός «R-AMS Spin-off ΙΚΕ» θα προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες αξιολόγησης και αξιοποίησης πρώτων υλών ΠΚ (νήμα, σκόνες κλπ.)
 • Παραγωγή καινοτόμων πρώτων υλών ΠΚ από ανανεώσιμες πηγές
 • Υπηρεσίες ΠK (3D printing) μετάλλου, πλαστικού και κεραμικών υλικών, συνοδευόμενων από διεργασίες προ- και μετ-επεξεργασίας
 • Υπηρεσίες ανάλυσης ποιότητας και λειτουργικότητας τελικού προϊόντος
 • Υπηρεσίες Ανάλυσης Βιωσιμότητας, χαρτογράφησης πρώτων υλών – διεργασιών – προϊόντων, μελέτης και ανάπτυξης εξειδικευμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων σε κάθε έναν από τους τρεις πυλώνες της πράσινης ανάπτυξης: περιβάλλον – κοινωνία – οικονομία
 • Υπηρεσίες Μαθηματικής Μοντελοποίησης Υλικών και Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθοδολογιών και σχεδιασμού για τη μελέτη και πρόβλεψη ιδιοτήτων και συμπεριφοράς υλικών, για βέλτιστο σχεδιασμό δομών και νέων υλικών
 • Υπηρεσίες Εκτίμησης κινδύνου στη σύνθεση υλικών και παραγωγικών διεργασιών όπως ΠΚ μετάλλων και πολυμερών, επιτόπου μέτρηση διασποράς μίκρο/νάνο σωματιδίων και έκθεσης εργαζομένου, μεθοδολογία αντιμετώπισης κινδύνων

Ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς και της εκπαίδευσης αντικείμενο και στόχευση του τεχνοβλαστού R-ΑΜS είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών, σε φορείς του κατασκευαστικού τομέα, σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες, συμβατικά και καινοτόμα υλικά, τάσεις της αγοράς, καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες πιστοποίησης, βιωσιμότητα, εργαλεία εύρεσης χρηματοδότησης, κυκλική οικονομία
 • Η εκπόνηση μελετών με στόχο την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, της οικονομικής βιωσιμότητας και του κοινωνικού αντικτύπου διαφόρων διεργασιών και προϊόντων, με επανασχεδιασμό και μηχανική κύκλου ζωής (Life Cycle Engineering), στους τομείς ΠΚ, συμβατικής και καινοτόμου κατασκευαστικής, κλπ.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας αναπροσαρμογής/επανασχεδιασμού εξαρτημάτων, ανταλλακτικών κ.ά. τελικών προϊόντων για ΠΚ με στόχο την αύξηση του χρόνου ζωής τους και επέκταση της λειτουργικότητάς τους, συνδεόμενη με την κυκλική οικονομία και τη μείωση χρήσης πρώτων υλών
 • Να καταστεί ο κύριος φορέας της χώρας για τη μελέτη και ανάπτυξη διεργασιών για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση -αποβλήτων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων.
 • Να καταστεί ο κύριος φορέας της χώρας για τη σύνδεση μαθημάτων/προγραμμάτων σπουδών με την οικολογική σκέψη (Sustainable Thinking) στην ΠΚ, μέσω εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες, βιομηχανικά PhDs, διπλωματικές κλπ)

Η R-AMS είναι ο έβδομος κατά σειρά ίδρυσης τεχνοβλαστός του ΕΜΠ.

Σχετικά άρθρα

ΕΜΠ - NTUA

Πρόγραμμα «Proof of Concept»

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει Πρόγραμμα «Proof of Concept», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (MIS 5155000) με κωδικό 68161000, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σε ποιους απευθύνεται Το Πρόγραμμα «Proof of Concept» απευθύνεται […]

Περισσότερα
Αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας: Υποστηρικτικές Δομές και Εργαλεία

Αναβολή εκδήλωσης

Η σημερινή εκδήλωση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ, με τίτλο «Αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας: Υποστηρικτικές Δομές και Εργαλεία» αναβάλλεται, σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία των Τεμπών. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας στους τραυματίες. Εκ μέρους της Πρυτανείας Ιωάννης Κ. ΧατζηγεωργίουΑντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ

Περισσότερα
Ο ΣΕΒ στηρίζει τη δράση της Amazon “Clean Energy Accelerator 3.0”

Ο ΣΕΒ στηρίζει τη δράση της Amazon “Clean Energy Accelerator 3.0”

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του επιδίωξης για ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υποστηρίζει την πρωτοβουλία Clean Energy Accelerator 3.0 που διοργανώνεται από την Amazon (AWS). Η δράση έχει στόχο τη διευκόλυνση συνεργασιών για ώριμα startups που αναπτύσσουν τεχνολογίες καθαρής ενέργειας (clean-tech technologies). H AWS ανακοίνωσε την τρίτη σε σειρά […]

Περισσότερα