“SCIENCE AGORA”: Το πρώτο «Proof of Concept» πρόγραμμα, με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια, ξεκινάει με την υποστήριξη της Google

Ο Κόμβος Μεταφοράς Τεχνολογίας “SCIENCE AGORA”, Innovation to Society έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα με διεθνή απήχηση. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει το πρώτο «Proof of Concept» πρόγραμμα, με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια, το οποίο υλοποιεί με την υποστήριξη της Google και σε συνεργασία με πέντε επιστημονικούς οργανισμούς (Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών). Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επιχειρηματικές προσπάθειες στο πρώιμο στάδιο της αξιολόγησης της ερευνητικής ιδέας και θα υποστηρίξει την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων για την ανάπτυξη της ιδέας τους.

Η Διευθύντρια Marketing της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κα Μαρία Φουντά, δήλωσε: «Η Google έχει δεσμευτεί ότι θα στηρίξει έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε να αγκαλιάζουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως είναι αυτή του Science Agora που βοηθάει νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές/επιστημονικές ομάδες να αποκτήσουν ενεργό συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη ενός πιο πράσινου και καλύτερου μέλλοντος για όλους. Θέλουμε και είμαστε αποφασισμένοι η Google, μέσα από τα προϊόντα, τις συνέργειες, τις πρωτοβουλίες και τη χρηματοδότηση που προσφέρει, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις στη χώρα μας».

Σε ποιους απευθύνεται

  • Στο σύνολο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, σε ομάδες ερευνητών, σε επιστήμονες με ισχυρό τεχνολογικό και όχι μόνο υπόβαθροπου ενδιαφέρονται να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες, προϊόντα και μοντέλα που μπορούν να βρουν εφαρμογή στις θεματικές περιοχές του προγράμματος.
  • Σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα δίνοντας λύσεις στις σημαντικές αυτές προκλήσεις.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ μέχρι τις 20 Μαΐου 2022.

Οι θεματικές περιοχές

  • Διαχείριση Αλυσίδας Τροφίμων
  • Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων
  • Κυκλική Οικονομία
  • Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Γιατί να συμμετάσχει μία ομάδα

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να διεκδικήσουν:

  • Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του PoC από 15.000 έως 40.000 ευρώ, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Συμμετοχή σε συνεδρίες συμβουλευτικής (mentoring sessions) και pitching παρουσιάσεις για τη δικτύωση με την αγορά
  • Συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς για την υλοποίηση του PoC σε πραγματικό περιβάλλον.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ και να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο email info@scienceagora.eu

Σχετικά άρθρα

EUCLIA – Modelling as a Service

Νέα Εταιρεία Τεχνοβλαστός στο ΕΜΠ: EUCLIA – Modelling as a Service

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ, στη συνεδρίασή της την 23/09/2021, ενέκρινε την ίδρυση της εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού του ΕΜΠ, με την επωνυμία «EUCLIA–Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και συμμετοχή του Ιδρύματος στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Η EUCLIA δημιουργήθηκε από ερευνητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με σκοπό την αξιοποίηση προϊόντων λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο […]

Περισσότερα
Tech Transfer Webinar 4 - From Research To Market

Tech transfer webinar “From Research to Market”, που διοργανώθηκε από το ίδρυμα Ωνάση στις 26.05.2021

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων Μεταφοράς Τεχνολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και τις πολιτικές που ακολουθούνται στο επίπεδο τόσο των συναρμόδιων υπουργείων όσο και των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Α.Γ. Μπουντουβής. Την παρέμβαση του Πρύτανη του ΕΜΠ, μπορείτε να την παρακολουθήσετε μεταξύ […]

Περισσότερα
European Ρatent Οffice: From lab to market

European Patent Office: From lab to market

Το Εuropean Ρatent Οffice δημοσίευσε στο ενημερωτικό του δελτίο δύο ενδιαφέρουσες μελέτες περίπτωσης για το πώς η μεταφορά τεχνολογίας από τα Πανεπιστήμια μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας και νέων αγορών: “Today the EPO publishes two more case studies and a podcast in its series on how technology transfer from university research […]

Περισσότερα