“SCIENCE AGORA”: Το πρώτο «Proof of Concept» πρόγραμμα, με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια, ξεκινάει με την υποστήριξη της Google

Ο Κόμβος Μεταφοράς Τεχνολογίας “SCIENCE AGORA”, Innovation to Society έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα με διεθνή απήχηση. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει το πρώτο «Proof of Concept» πρόγραμμα, με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια, το οποίο υλοποιεί με την υποστήριξη της Google και σε συνεργασία με πέντε επιστημονικούς οργανισμούς (Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών). Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επιχειρηματικές προσπάθειες στο πρώιμο στάδιο της αξιολόγησης της ερευνητικής ιδέας και θα υποστηρίξει την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων για την ανάπτυξη της ιδέας τους.

Η Διευθύντρια Marketing της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κα Μαρία Φουντά, δήλωσε: «Η Google έχει δεσμευτεί ότι θα στηρίξει έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε να αγκαλιάζουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως είναι αυτή του Science Agora που βοηθάει νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές/επιστημονικές ομάδες να αποκτήσουν ενεργό συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη ενός πιο πράσινου και καλύτερου μέλλοντος για όλους. Θέλουμε και είμαστε αποφασισμένοι η Google, μέσα από τα προϊόντα, τις συνέργειες, τις πρωτοβουλίες και τη χρηματοδότηση που προσφέρει, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις στη χώρα μας».

Σε ποιους απευθύνεται

  • Στο σύνολο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, σε ομάδες ερευνητών, σε επιστήμονες με ισχυρό τεχνολογικό και όχι μόνο υπόβαθροπου ενδιαφέρονται να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες, προϊόντα και μοντέλα που μπορούν να βρουν εφαρμογή στις θεματικές περιοχές του προγράμματος.
  • Σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα δίνοντας λύσεις στις σημαντικές αυτές προκλήσεις.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ μέχρι τις 20 Μαΐου 2022.

Οι θεματικές περιοχές

  • Διαχείριση Αλυσίδας Τροφίμων
  • Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων
  • Κυκλική Οικονομία
  • Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Γιατί να συμμετάσχει μία ομάδα

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να διεκδικήσουν:

  • Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του PoC από 15.000 έως 40.000 ευρώ, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Συμμετοχή σε συνεδρίες συμβουλευτικής (mentoring sessions) και pitching παρουσιάσεις για τη δικτύωση με την αγορά
  • Συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς για την υλοποίηση του PoC σε πραγματικό περιβάλλον.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ και να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο email info@scienceagora.eu

Σχετικά άρθρα

Lightcoce

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ανακοινώνει την έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος της ίδρυσης της πρώτης εταιρείας spin off (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ)

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αφετηρία το Κοινοτικό έργο «Building an Ecosystem for the up-scaling of lightweight multi-functional concrete and ceramic materials and structures», του οποίου είναι συντονιστής, ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης της εταιρείας έντασης γνώσης (τεχνοβλαστός) με την επωνυμία «LightCoce Open Innovation Test Bed IKE» και το διακριτικό τίτλο LightCoce. Σκοπός του τεχνοβλαστού LightCoce […]

Περισσότερα
Πρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

Στρατηγική επιλογή η σύνδεση ΕΜΠ με την επιχειρηματικότητα

Άρθρο του Πρύτανη του ΕΜΠ Καθηγητή Ανδρέα Γ. Μπουντουβή και του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη στο Βήμα της Κυριακής. Στη νέα εποχή της γνώσης και σε έναν κόσμο που αλλάζει, η συνεργασία των επιχειρήσεων με την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη σύνδεση των νέων […]

Περισσότερα
SCIENCE AGORA

Πρωτοποριακή σύμπραξη 5 επιστημονικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΟΠΑ, ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ & ΕΠΙΣΕΥ συν-δημιουργούν το “SCIENCE AGORA” Δύο κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τρία κορυφαία Ερευνητικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών) συμπράττουν για την ίδρυση του Κεντρικού […]

Περισσότερα