Δωρεά Η/Ζ από την εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ προς το ΕΜΠ

Την Παρασκευή 08/07/2022, στελέχη της εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ https://eltrak.gr/ επισκέφτηκαν το ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, συνοδευόμενοι από συνεργείο της εταιρείας και παρέδωσαν, ως δωρεά προς το Ίδρυμα, ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Caterpillar DE165E0, με ισχύ συνεχούς λειτουργίας 120 kW. Συγκεκριμένα, οι κύριοι Χάρης Γραμματίκας, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, Φραγκίσκος Δουκέρης, Οικονομικός Διευθυντής και Νίκος Μπούτας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, συναντήθηκαν με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, Καθηγητή Ιωάννη Χατζηγεωργίου, ο οποίος εκπροσώπησε την Πρυτανεία στη συνάντηση. Από πλευράς του ΕΜΠ συμμετείχαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Καθηγητής Νίκος Μαρμαράς,  ο Καθηγητής της Σχολής Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ, Καθηγητής Γιώργος Πανταζής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, και τα στελέχη της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, είχαν επιπρόσθετα την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες συμμετοχής της εταιρείας ως φορέας υποδοχής φοιτητών του ΕΜΠ, για την εκπόνηση ασκήσεων, απόκτησης πρακτικής εμπειρίας.

Το Η/Ζ παραλήφθηκε από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και θα τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του Ιδρύματος, ενώ επιπρόσθετα θα χρησιμοποιηθεί και σε εργαστηριακά μαθήματα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην κα. Νατάσα Κόβα-Kneiss, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, για την ευγενική της δωρεά, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το ΕΜΠ.

Η Πρυτανεία

Σχετικά άρθρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτική επίσκεψη σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας του ΕΜΠ σε εταιρείες τεχνοβλαστούς του ΙΤΕ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) πραγματοποίησε 15μελής ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο μίας σειράς επισκέψεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις/τεχνοβλαστούς (spin-offs), που διοργανώνει η Δομή Υποστήριξης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, με σκοπό τη δικτύωση των φοιτητών και ερευνητών με νέους επιχειρηματίες., ώστε να γνωρίσουν από κοντά τη στρατηγική ανάπτυξη τέτοιων εγχειρημάτων. […]

Περισσότερα
DATOPTRON

Νέα Εταιρεία Τεχνοβλαστός στο ΕΜΠ: DATOPTRON

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ, στη συνεδρίασή της την 10/12/2021, ενέκρινε την ίδρυση της εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού του ΕΜΠ, με την επωνυμία «DATOPTRON – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και συμμετοχή του Ιδρύματος στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Η DATOPTRON δημιουργήθηκε από τους έμπειρους ερευνητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, Βασίλη Τζουβάρα, Ειρήνη Καλδέλη […]

Περισσότερα
TopoTronics

TopoTronics: Νέα εταιρεία τεχνοβλαστός στο ΕΜΠ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ, κατά τη συνεδρίασή του στις 27/12/2022, ενέκρινε την ίδρυση της εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού του ΕΜΠ, με την επωνυμία «TopoTronics Spin-off ΙΚΕ» και τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας. Η TopoTronics ιδρύθηκε από το μέλος ΕΔΙΠ, Δρ. Γεώργιο Πηνιώτη και τον Ερευνητή, Δρ. Αθανάσιο Μπίμη, από το Εργαστήριο […]

Περισσότερα