Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος εντάσσεται στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ιδρύθηκε το Μάιο του 1996 για να εξυπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της πόλης και της πολεοδομίας. Συνεργάζεται με αντίστοιχα Εργαστήρια και Σχολές του ΕΜΠ και άλλων ΑΕΙ. Αντικείμενό του είναι τα θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και προστασίας του αστικού περιβάλλοντος που απασχολούν ιδιαίτερα τους Έλληνες μηχανικούς τα τελευταία χρόνια, όπως:

– Τα αίτια της υποβάθμισης των πόλεων και η διατύπωση αρχών, στόχων και πολιτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
– Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης στο ανθρωπογενές φυσικό περιβάλλον.
– Η ανάλυση/μελέτη των δυνατοτήτων προστασίας και ανάδειξης του αστικού και περιαστικού πρασίνου και η διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναβάθμισής του.
– Η ανάλυση/μελέτη του ιστορικού περιβάλλοντος στον αστικό και εξωαστικό χώρο όπως και οι δυνατότητες προστασίας και ανάδειξης του.
– Η μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης των μέσων σταθερής τροχιάς και μαζικών μεταφορών ως εργαλείων περιβαλλοντικής αναβάθμισης των πόλεων.
– Η προώθηση της χρήσης των ήπιων μορφών ενέργειας στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος έχει ως στόχο:
– Την υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΜΠ στα θέματα του πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
– Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της οικιστικής ανάπτυξης, του αστικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
– Την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με ελληνικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα ερευνών.
– Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια των στόχων του επιστημονικού αντικειμένου.
– Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Η χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, μέλη άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες – ερευνητές.

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη συνεδρίαση της 2/4/1997 και η σύστασή του δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130/16.06.1998 τ.Α’.

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου συμμετέχουν στη διδασκαλία, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συμμετέχουν και πολλές/πολλοί από τους νέους ερευνητές.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος έχει στο ενεργητικό του από την ίδρυση του ως σήμερα δεκάδες ερευνητικά προγράμματα:

 1. Ανάπλαση της περιοχής Γκάζι-Κεραμεικός με ήπιες μορφές ενέργειας (1995-1997)
 2. Καταγραφή και αποτίμηση ιστορικού και βιομηχανικού εξοπλισμού (1995-1997)
 3. Το φαινόμενο της περιθωριοποίησης των μειονοτήτων στο λεκανοπέδιο Αττικής – Η ιδιαιτερότητα των τσιγγάνων στον αστικό χώρο (1995-1998)
 4. Δημιουργία κέντρου εφαρμογών νέων ενεργειακών τεχνολογιών στο Λαύριο (ΚΕΝΕΤ) (1996-1999)
 5. Ο εναέριος στα σμυριδωρυχεία Νάξου: καταγραφή και αποτίμηση (1997)
 6. Πολεοδομική και περιβαλλοντική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 – Εναλλακτικές προτάσεις χωροθέτησης (1997-1998)
 7. Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί-Ιλισσός (1997-2001)
 8. Πολεοδομικοί και κοινωνικοί παράμετροι στο Δήμο Αχαρνών – Διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικού αστικού σχεδιασμού για μία βιώσιμη ανάπτυξη (1999-2000)
 9. Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπλασης-επανάχρησης των Λιπασμάτων Δραπετσώνας (1999-2001)
 10. Μεγάλα ρέματα στο λεκανοπέδιο Αθηνών (2000-2009)
 11. Προστασία και αναβάθμιση των ακτών του Σαρωνικού (2001)
 12. Έρευνα χωροθέτησης και ανάπτυξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία (2001)
 13. Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία ενεργειακού τεχνολογικού πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου (2001-2004)
 14. Κτήμα Συγγρού: Σχέδιο Γενικής Διάταξης για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού χώρου πρασίνου και αναψυχής υψηλής οικολογικής ποιότητας (2002-2003)
 15. Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο (2002-2005) & Ορυχεία στο Αιγαίο (2009)
 16. Ολοκληρωμένο δίκτυο τραμ στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών (2002-2007)
 17. Επανάχρηση χώρου εργοταξίου αποξήρανσης Θεσσαλίας στα Τρίκαλα (2003-2004)
 18. Άξονες αναβάθμισης πολεοδομικού κέντρου Ελευσίνας (2003-2005)
 19. Χωροθέτηση και ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πόλη της Λεμεσού (2006-2007)
 20. Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού – Αποτίμηση πρότασης ΥΠΕΧΩΔΕ (2007)
 21. Πρότυπη ρυθμιστική μελέτης ανάπτυξης του Δήμου Γεροσκηπού – Κύπρος (2007-2009)
 22. Άξονες χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης των πυρόπληκτων περιοχών. Πιλοτική διερεύνηση των προοπτικών ανασυγκρότησης των Δήμων Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως και Φιγαλείας του Νομού Ηλείας (2008)
 23. Προστασία και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου στη μητροπολιτική Αθήνα (2008)
 24. Διερεύνηση εναλλακτικών οδεύσεων τραμ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (2008-2009)
 25. Ανάδειξη και αναβάθμιση εισόδου της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας (2008-2009)
 26. Διερεύνηση δυνατοτήτων χωροθέτησης διεθνούς αερολιμένα στη θέση Λευκίμμη νήσου Κέρκυρας (2008-2009)
 27. Αναβάθμιση εθνικού κήπου – ένταξη στον αστικό ιστό (2009)
 28. Αρχιτεκτονικός και μουσειολογικός σχεδιασμός του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου (2009)
 29. Ελεύθεροι και πράσινοι χώροι στον Πειραιά (2009-2011)
 30. Άξονες αναβάθμισης ιστορικού κέντρου Πρέβεζας (2010)
 31. Βασικές αρχές σχεδιασμού μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού (2010)
 32. Συγγρού: αστική λεωφόρος πολιτισμού και επιχειρηματικής δραστηριότητας (2011)
 33. Τεκμηρίωση του ενεργειακού προβλήματος και της επίδρασης των πράσινων δωμάτων στην εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο. Σχολικό συγκρότημα στο Δήμο Φιλοθέης (2012)
 34. Διερεύνηση δυνατοτήτων βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων υπαίθριων χώρων. Πιλοτική εφαρμογή στην οδό Σωκράτους του Δήμου Μεταμόρφωσης (2012)
 35. Καταγραφή, αξιολόγηση και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών του δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών στον Δήμο Αθηναίων (2013)
 36. Πολιτικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Μητροπολιτική Αθήνα (2013)
 37. Προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά – Από την ανάδυση στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης (2017)
 38. Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ακτών Αττικής. Στρατηγικές και κατευθύνσεις για την Χωρική Ενότητα: ΣΕΦ – Αγία Μαρίνα Κρωπίας (2017)
 39. Μελέτη αποκατάστασης Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων Λαυρίου (2019)
 40. Στρατηγικές παρεμβάσεων για τη δικτύωση και αναβάθμιση των δημόσιων χώρων του Δήμου Ζωγράφου (2020)
 41. Περιφερειακό Σχέδιο της Περιφέρειας και της πόλης Najran στη Σαουδική Αραβία (2021)

Υλικό για το εργαστήριο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://oldwww.arch.ntua.gr/envlab/resources

Επικοινωνία με το Εργαστήριο