Στρατηγική επιλογή η σύνδεση ΕΜΠ με την επιχειρηματικότητα

Πρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

Άρθρο του Πρύτανη του ΕΜΠ Καθηγητή Ανδρέα Γ. Μπουντουβή και του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη στο Βήμα της Κυριακής.

Στρατηγική επιλογή η σύνδεση ΕΜΠ με την επιχειρηματικότητα

Στη νέα εποχή της γνώσης και σε έναν κόσμο που αλλάζει, η συνεργασία των επιχειρήσεων με την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης μετάβασης και της αξιοποίησης της καινοτομίας στην παραγωγή. Στην Ελλάδα, οι διασυνδέσεις αυτές είναι διαχρονικά περιορισμένες, γεγονός που δυσχεραίνει τόσο τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση όσο και τη δυνατότητά μας να καινοτομούμε.

Πρόσφατα ο ΣΕΒ υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με δύο πολύ σημαντικά ιδρύματα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος», σε συνέχεια αντίστοιχων πρωτοβουλιών με το ΟΠΑ, αλλά και το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ακαδημία ΑΙ /Minds σε συνεργασία με τη SAS σε διάφορα ΑΕΙ και άλλων. Στόχος του ΣΕΒ είναι να προχωρήσει σε συμφωνίες με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, με κοινή επιδίωξη να ενθαρρύνουμε τη μεταφορά τεχνολογίας, την ανταλλαγή γνώσης και τις σύγχρονες δεξιότητες.

Μέσα από άμεσα υλοποιήσιμες δράσεις, σε θέματα όπως η εφαρμοσμένη έρευνα, η καινοτομία και η πρακτική άσκηση, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές, ερευνητές και επιχειρήσεις να έρθουν πιο κοντά και να προετοιμαστούν ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής, του τεχνολογικού μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας και της ουσιαστικής ενδυνάμωσης των νέων ανθρώπων.

Από τις κορυφαίες προτεραιότητες του ΕΜΠ είναι η ουσιαστική και συστηματική προσπάθεια και μακροχρόνια στόχευση για τη σύνδεσή του με τον παραγωγικό ιστό, με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση των όρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Επίσης, σημαντικό ζητούμενο είναι αυτή η προτεραιότητα του ΕΜΠ να εμπεδωθεί στην κοινότητα του Ιδρύματος, ειδικά στους φοιτητές και τους νέους ερευνητές, αλλά και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία.

Το ΕΜΠ είναι ένας σημαντικός ερευνητικός οργανισμός όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και το εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρότατη διαχρονική παρουσία σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα αλλά και συνεργασίες, σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη, με σημαντικά Ιδρύματα και φορείς έρευνας του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Η σύνδεση με τη βιομηχανία και την παραγωγή είναι μια στρατηγική επιλογή του που πάντα ήταν ενεργή. Ωστόσο, η διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας δεν ήταν πάντα αποδοτική ή γινόταν σποραδικά, χωρίς συστηματικότητα και με θεσμικά ανεπαρκή τρόπο.

Συστηματοποιούνται πλέον στο ΕΜΠ η μεταφορά τεχνολογίας, η ανάπτυξη καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

Αιχμή της συνεργασίας ΕΜΠ και ΣΕΒ είναι η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την αγορά, με προτεραιότητα κατεύθυνσης σε πράσινη μετάβαση και ψηφιακό άλμα. Βασικά πεδία ενδιαφέροντος είναι η δικτύωση, η πρακτική άσκηση φοιτητών, τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, η υποστήριξη διδακτορικής έρευνας βιομηχανικού ενδιαφέροντος, οι τεχνοβλαστοί και η επιμόρφωση και διά βίου μάθηση.

Σχετικά άρθρα

Tech Transfer Webinar 4 - From Research To Market

Tech transfer webinar “From Research to Market”, που διοργανώθηκε από το ίδρυμα Ωνάση στις 26.05.2021

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων Μεταφοράς Τεχνολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και τις πολιτικές που ακολουθούνται στο επίπεδο τόσο των συναρμόδιων υπουργείων όσο και των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Α.Γ. Μπουντουβής. Την παρέμβαση του Πρύτανη του ΕΜΠ, μπορείτε να την παρακολουθήσετε μεταξύ […]

Περισσότερα
Συμφωνία συνεργασίας ΕΜΠ και ΣΕΒ

Συμφωνία συνεργασίας ΕΜΠ και ΣΕΒ

Με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2021, εγκρίθηκε η συμφωνία συνεργασίας του Ιδρύματος με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Η συμφωνία υπεγράφη την 14η Δεκεμβρίου 2021 στα γραφεία του ΣΕΒ, από τον Πρύτανη του ΕΜΠ Καθηγητή Ανδρέα Γ. Μπουντουβή και τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, […]

Περισσότερα
Συνεργασία Δήμου Αθηναίων, ΟΠΑ και ΕΜΠ για επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Συνεργασία Δήμου Αθηναίων, ΟΠΑ και ΕΜΠ για επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Οι τρεις φορείς συμπράττουν με την υπογραφή, στις 9 Μαρτίου 2022, πενταετούς μνημονίου συνεργασίας, με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην πόλη. Ο Δήμος Αθηναίων θα παρέχει μεταξύ άλλων φιλοξενία στον χώρο του Innovathens της Τεχνόπολης για τις δραστηριότητες των δύο Πανεπιστημίων που σχετίζονται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Τα δύο […]

Περισσότερα