Δέσποινα Χαρχούση

Επιστημονικός Συνεργάτης

Δέσποινα Χαρχούση

Δέσποινα Χαρχούση
Επιστημονικός Συνεργάτης

Τηλ.: +30 210 772 1013
E-Mail: charchousi@mail.ntua.gr

 

Η Δέσποινα Χαρχούση έλαβε το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ το 2012. Το 2014 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του ΕΜΠ. Από το 2015 συμμετέχει ως ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα του ΕΜΠ. Παράλληλα, συμμετέχει στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και στη διαχείριση ερευνητικών έργων. Από το 2020 έχει ενταχθεί στην ομάδα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.