Εισαγωγή στα θέματα αξιοποίησης της έρευνας και επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στα θέματα αξιοποίησης της έρευνας και επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών «Στοιχεία Χρηματο-οικονομίας – Ναυτιλιακές Χρηματοδοτήσεις, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», που συντονίζει ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Λυρίδης, πραγματοποιήθηκε στις 9/3/2022 παρουσίαση στους φοιτητές σχετική με τα θέματα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την επιχειρηματικότητα.

Η Ιωάννα Καστέλλη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών και επιστημονικός συνεργάτης του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ, και ο Φίλιππος Δογάνης, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών και συνιδρυτής της EUCLIA, ενός εκ των πρώτων τεχνοβλαστών του ΕΜΠ, μίλησαν με φοιτητές για τη δυνατότητα διάχυσης της γνώσης που παράγεται στα Πανεπιστήμια, στο ευρύτερο παραγωγικό σύστημα και την κοινωνία. Οι φοιτητές εξοικειώθηκαν με έννοιες που μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία όπως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι εταιρείες τεχνοβλαστοί, η επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, αλλά και εναλλακτικά εργαλεία και μηχανισμοί αξιοποίησης της έρευνας και της τεχνολογίας. Επίσης, ενημερώθηκαν για τις πρωτοβουλίες του ΕΜΠ και ιδιαίτερα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, για την υποστήριξη ερευνητών που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται στο ΕΜΠ.

Εισαγωγή στα θέματα αξιοποίησης της έρευνας και επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Σχετικά άρθρα

SCIENCE AGORA

“SCIENCE AGORA”: Το πρώτο «Proof of Concept» πρόγραμμα, με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια, ξεκινάει με την υποστήριξη της Google

Ο Κόμβος Μεταφοράς Τεχνολογίας “SCIENCE AGORA”, Innovation to Society έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα με διεθνή απήχηση. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει το πρώτο «Proof of Concept» πρόγραμμα, με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια, το οποίο υλοποιεί με την υποστήριξη της Google και σε συνεργασία […]

Περισσότερα