Αναζήτηση συνεργασιών στον αγροδιατροφικό τομέα

Ελληνική εταιρεία τροφίμων (ζυμαρικών) ενδιαφέρεται για διερεύνηση συνεργειών και συνεργασία με ερευνητικές ομάδες που αναπτύσσουν δραστηριότητα και τεχνολογία στους παρακάτω τομείς:

 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων παραγωγής– ανακύκλωση / βιομηχανική συμβίωση | Πρώτες ύλες: Ελιά και σιτάρι
 • Βελτίωση διαδικασιών παραγωγής ζυμαρικών / ασφάλεια και ταχύτητα παραγωγής
 • Νέες/έξυπνες συσκευασίες / βιώσιμα υλικά
 • Νέα προϊόντα / συνταγές ζυμαρικών κ.α.
 • Ψηφιοποίηση παραγωγής και διαδικασιών.
 • Σχεδιασμός μικρής κλίμακας γραμμής παραγωγής για δοκιμές

Εταιρεία παραγωγής αλατιού διερευνά τη δυνατότητα συνεργασίας ή συνέργειας με ερευνητικές ομάδες με σκοπό:

 • Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ποιοτικά και ποσοτικά.
 • Εύρεση ενός μοντέλου ποιοτικής βελτίωσης.
 • Αυτοματοποίηση παραγωγικής διαδικασίας.
 • Έρευνα στην επεξεργασία άλατος.
 • Δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων.

Οι ερευνητές του ΕΜΠ οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τις εν λόγω εταιρείες, μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tto@mail.ntua.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικά άρθρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτική επίσκεψη σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας του ΕΜΠ σε εταιρείες τεχνοβλαστούς του ΙΤΕ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) πραγματοποίησε 15μελής ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο μίας σειράς επισκέψεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις/τεχνοβλαστούς (spin-offs), που διοργανώνει η Δομή Υποστήριξης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, με σκοπό τη δικτύωση των φοιτητών και ερευνητών με νέους επιχειρηματίες., ώστε να γνωρίσουν από κοντά τη στρατηγική ανάπτυξη τέτοιων εγχειρημάτων. […]

Περισσότερα
ΕΜΠ - NTUA

Ολοκλήρωση Β’ Φάσης του προγράμματος «Proof of Concept»

Ολοκληρώθηκε η B’ φάση του Προγράμματος «Proof of Concept» του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (MIS 5155000). Οι 6 ομάδες με τις επικρατέστερες προτάσεις παρουσίασαν την ιδέα τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κάθε ομάδα ξεχωριστά και […]

Περισσότερα
The initiatives of NTUA for technology transfer and promotion of innovation and entrepreneurship

The initiatives of NTUA for technology transfer and promotion of innovation and entrepreneurship

NTUA’s event entitled “The initiatives of NTUA for technology transfer and promotion of innovation and entrepreneurship” was successfully held at Metropolitan Expo on the occasion of the Posidonia International Shipping exhibition 2022. The audience had the chance to be informed about NTUA’s spin-off companies, the Energy Competence Center, the new technology transfer hub Science Agora […]

Περισσότερα