Ολοκλήρωση Β’ Φάσης του προγράμματος «Proof of Concept»

ΕΜΠ - NTUA

Ολοκληρώθηκε η B’ φάση του Προγράμματος «Proof of Concept» του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (MIS 5155000).

Οι 6 ομάδες με τις επικρατέστερες προτάσεις παρουσίασαν την ιδέα τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κάθε ομάδα ξεχωριστά και να λάβει τις απαραίτητες για την αξιολόγηση πληροφορίες. 

Η ολοκλήρωση της Β’ φάσης οδήγησε στην επιλογή της ομάδας που ικανοποιεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα κριτήρια που έλαβε υπόψη η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση. Διακρινόμενη στις λεπτομέρειες, η νικήτρια ομάδα η οποία επιλέχθηκε και θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του Proof of Concept, λαμβάνοντας πέραν των άλλων μορφών υποστήριξης, οικονομική ενίσχυση έως 10000 ευρώ, για την κάλυψη αναγκών σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην πρόσκληση, αποτελείται από την Καθ. Α. Δέτση και τις ερευνήτριες Δρ. Α. Τζάνη, Δρ. Ι. Κωστοπούλου, κα. Ι. Πιττερού, κα. Μ.-Α. Καραδένδρου, κα. Β. Κακοκέφαλου και κα. Φ. Καλογεροπούλου.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ ευχαριστεί και συγχαίρει όλες τις ομάδες που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος, και προσβλέπει σε μελλοντική συνεργασία μέσω των δράσεων που διοργανώνει.

Σχετικά άρθρα

Διαγωνισμός HackΤheΒusiness

Διαγωνισμός HackTheBusiness

Το #Corallia, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό διαγωνισμό καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών με τίτλο “HackTheBusiness Greece” στο πλαίσιο του έργου ENTREPRENEDU.  Η πρώτη φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί τοπικά στις 3-5 […]

Περισσότερα
SMARTFAN Conference & Workshop

SMARTFAN Conference & Workshop

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2021, το έργο SMARTFAN (GA 760779) διοργανώνει το Συνέδριο με θέμα «Smart and intelligent composite structures for innovative industrial application», το οποίο πραγματοποιείται τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού & Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου. Η εκδήλωση στοχεύει στην προώθηση της γνώσης και στην ανταλλαγή νέων ιδεών […]

Περισσότερα
EUCLIA – Modelling as a Service

Νέα Εταιρεία Τεχνοβλαστός στο ΕΜΠ: EUCLIA – Modelling as a Service

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ, στη συνεδρίασή της την 23/09/2021, ενέκρινε την ίδρυση της εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού του ΕΜΠ, με την επωνυμία «EUCLIA–Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και συμμετοχή του Ιδρύματος στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Η EUCLIA δημιουργήθηκε από ερευνητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με σκοπό την αξιοποίηση προϊόντων λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο […]

Περισσότερα