Παρασκευή Πολιτάκη

Εξωτερικός Συνεργάτης

Παρασκευή Πολιτάκη

Παρασκευή Πολιτάκη
Εξωτερικός Συνεργάτης

E-Mail: politaki@greeklaw.eu

 

Η Παρασκευή Πολιτάκη είναι δικηγόρος Αθηνών, παρ΄Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1997. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών (1994) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Εμπορικό Δίκαιο με ειδικότερη κατεύθυνση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού.
Από το 2020 είναι εξωτερικός συνεργάτης του ΕΜΠ στον Τομέα της ΄Ερευνας και της Τεχνολογίας, ασχολούμενη με την ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών καθώς και τη σύνταξη συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.