Κατερίνα Βαβυλώνη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Κατερίνα Βαβυλώνη

Κατερίνα Βαβυλώνη
Επιστημονικός Συνεργάτης

Τηλ.: +30 210 772 1123
E-Mail: vavyloni@central.ntua.gr

 

Η Κατερίνα Βαβυλώνη είναι Xημικός Mηχανικός (ΕΜΠ), κάτοχος MSc in Biochemical Engineering (University College London) και MBA στα Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΕΜΠ), ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στον τομέα της Βιοπληροφορικής. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα καθώς και σε έργα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2005 ξεκίνησε την απασχόλησή της στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ ως υπεύθυνη για το συντονισμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος αναζήτησης υπηρεσιών από τα εργαστήρια του Ιδρύματος. Από το 2007 έως και σήμερα εργάζεται στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΜΠ, στην οποία είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και την οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή Ιδρυματικών προτάσεων και οικονομικών απολογισμών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.