Εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Tο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής λειτουργεί στο ΕΜΠ από το 1993, ως ερευνητική μονάδα. Από το 2001 (ΦΕΚ 66/2001) θεσμοθετήθηκε με την επωνυμία Εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής και ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Το Εργαστήριο επίσης είναι συνδεδεμένο με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Στο Εργαστήριο ενσωματώνεται και το BIO-Medical Informatics Group (ΒIOMIG).

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή οπτικών τεχνολογιών στην Ιατρική και τις Βιοεπιστήμες, η διεξαγωγή πρωτοπόρου έρευνας στην Φωτονική με τις Βιοεπιστήμες και την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς και η ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων για την ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων της επιστήμης της Βιοϊατρικής Μηχανικής.

Στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής περιλαμβάνονται:

 • Χρήση Οπτικών Μεθόδων όπως Οπτικής Βιοψίας και Φωτοδιάγνωσης στη διάγνωση καρκίνου του δέρματος.
 • Θεραπευτικές εφαρμογές των Lasers όπως Φωτοδυναμική θεραπεία μη μελανωματικού καρκίνου του Δέρματος.
 • Μη επεμβατική οπτική απεικόνισης όπως απεικόνιση φθορισμού με χρήση ιχνηθετών.
 • Απεικόνιση σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο με Απεικονιστική Μικροσκοπία, Μικροσκοπία Φθορισμού, Συνεστιακή Μικροσκοπία Φθορισμού και Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης.
 • Μη γραμμική Μικροσκοπία Δεύτερης Αρμονικής Βιομορίων.
 • Επίδρασης οπτικής ακτινοβολίας σε κυτταρικό επίπεδο.
 • Μέτρηση και χαρακτηρισμός βιοδεικτών για διάφορες ασθένειες με τη χρήση της τεχνολογίας Luminex.
 • Ιατρική Πληροφορική – Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών και βιολογικών δεδομένων
  • – Αυτόματη ευθυγράμμιση και σύντηξη πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων
  • – Μέθοδοι Βελτιστοποίησης με εφαρμογή στην ιατρική πληροφορική
  • – Ψηφιακή επεξεργασία βιοσημάτων
  • – Οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων
 • Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης με χρήση τεχνικών ΑΙ
 • Πληροφοριακά συστήματα και συστημάτων διαχείρισης της υγείας – τηλεματικές εφαρμογές στην υγεία
 • Βιοπληροφορική με εφαρμογές στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που σχετίζουν βιολογικά μόρια με παθολογικές καταστάσεις και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής διαθέτει μεταξύ άλλων σημαντικό οπτικό και οπτο-ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων:

 • Διατάξεις Laser
 • Υποδομή Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής
 • Φασματοσκοπία απορρόφησης και φθορισμού
 • Συστήματα Ψηφιακής Απεικονιστικής Μικροσκοπίας Οπτικής και Φθορισμού
 • Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (AFM)
 • Κάμερες υψηλής ευαισθησίας για καταγραφή φθορισμού
 • Σύστημα πολυπλεξίας για την ταυτόχρονη μέτρηση έως και 500 μοριακών βιοδεικτών από ένα πολύ μικρό δείγμα.
 • Υποδομή Εργαστηρίου Κυτταροκαλλιεργειών

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ, ένα Ε.ΔΙ.Π, καθώς και πάνω από 25 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι συμμετέχουν στη διεξαγωγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής. Παράλληλα, το Εργαστήριο συμμετέχει σε υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα Εθνικού και Ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

Ως προς την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής διδάσκει στους φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 4 προπτυχιακών και 5 μεταπτυχιακών μαθημάτων. Επίσης συμμετέχει στη διδασκαλία και οργάνωση του διασχολικού προπτυχιακού μαθήματος Περιβάλλον και Ανάπτυξη.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας είναι ο Καθ. Γεώργιος Ματσόπουλος.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο