Εργαστήριο Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Εργαστήριο Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων (W.L.D.C.L.) ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ και ιδρύθηκε το 1973. Με τη πάροδο του χρόνου το κεντρικό του αντικείμενο διευρύνθηκε καλύπτοντας τις προηγμένες τεχνολογίες μοντελοποίησης διαστημικού εξοπλισμού, καθώς και τη σχεδίαση χαρτών κάλυψης ψηφιακής τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής, αποτέλεσμα της προηγούμενης εμπειρίας των μελών του σε σημαίνοντα ακαδημαϊκά και βιομηχανικά ερευνητικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από μια ομάδα 3 Καθηγητών (Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, Γ. Φικιώρης) και πολλών ερευνητών. Tο WLDCL παρέχει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

Εκπαίδευση

Το WLDCL στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των μαθητών της Σχολής, προσθέτοντας μια πρακτική άποψη στα προπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών «Κεραίες», «Ασύρματες συνδέσεις» και «Δορυφορικές επικοινωνίες». Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν πειραματικές μετρήσεις κέρδους κεραίας μικροκυμάτων, συντελεστή ανάκλασης κεραίας, σύνθετης αντίστασης εισόδου γνωστών κεραιών, διαγράμματος ακτινοβολίας, καθώς και χαρακτηριστικά πολλαπλών θυρών μικροκυμάτων. Επιπλέον, μελετάται η επίγεια επίδραση στη λειτουργία δοκιμαστικής βάσης στο μακρινό πεδίο και τα φαινόμενα σκέδασης, καθώς και τεχνικές προσαρμογής γραμμών μεταφοράς και οργάνων. Τέλος, οι τεχνικές ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κάλυψης αναλύονται μέσω εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού.

Επιπλέον, το WLDCL υποστηρίζει μεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριμένα, το μάθημα «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα σε Συστήματα Τηλεπικοινωνιών» αναλύει διάφορα είδη παρεμβολών σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, κάνοντας εισαγωγή στην ανάλυση προβλημάτων επικοινωνίας και στις μεθόδους μετριασμού των επιπτώσεών τους.

Τέλος, το εργαστήριο φιλοξενεί ερευνητικές μελέτες σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών που αφορούν θέματα ανάλυσης και σχεδιασμού κεραιών, σχεδιασμού δικτύων, κατανομής πόρων, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ανάλυσης παρεμβολών, καθώς και μελέτες βιολογικών επιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στο ανθρώπινο σώμα.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το WLDCL παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για οργανισμούς και βιομηχανίες, πραγματοποιώντας μελέτες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το ενδιαφέρον και την εξειδίκευσή του, όπως ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, μετρήσεις ακτινοβολίας, δοκιμές λογισμικού συσκευών υπό συνθήκες ακτινοβολίας, κλπ.

Έρευνα

Το WLDCL διαθέτει σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό για να φιλοξενήσει διδακτορικές σπουδές. Έτσι, το WLDCL αξιοποιεί προηγμένη επιστημονική κατάρτιση υψηλού επιπέδου τεχνικού προσωπικού, αποδίδοντας σημαντική έρευνα και τεχνολογική πρόοδο. Ορισμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και κεφάλαια βιβλίων που εκδίδονται από το προσωπικό της WLDCL, δείχνουν τις υψηλού επιπέδου ερευνητικές προσπάθειές τους και τη συμβολή τους σε ακαδημαϊκούς κόσμους.

Το WLDCL έχει επιτυχημένα αποδεδειγμένο έργο τόσο σε ακαδημαϊκή έρευνα όσο και σε βιομηχανική ανάπτυξη σε πολλές περιοχές των σύγχρονών τεχνολογιών. Ενδεικτικά ερευνητικά έργα και συνεργασίες:

  1. Multi-Magnetometer Methods for Magnetic Dipole Modelling (ESA-ESTEC, AO/1-7463/13/NL/GLC)
  2. System Support to Optical Bench Harness and Grounding Design (Thales Alenia Space Italy, PLATO-TAS-MAN-SOW- 015)
  3. Pre-Verification of THOR Electro-Magnetic Cleanliness Approach (ESA-ESTEC, AO/1-8574/16/NL/BW)
  4. Modeling Electromagnetic Emissions of Space Equipment for EMC and Cleanliness Purposes (HFRI, MEMSE-EMC)
  5. Σχεδιασμός δικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (DVB-T/T2) και Επίγειου Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB+) (Hellenic Ministry of Digital Governance)
  6. Επεξεργασία & Ανάλυση σημάτων EEG για τη μελέτη νευρο-φυσιολογικών χαρακτηριστικών (ΕΠΙΨΥ, ΕΚΠΑ)

Επικοινωνία με το Εργαστήριο