Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ιστορία του ΚΔΔ ανάγεται σε πολλά χρόνια πριν, όταν στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 ο κύριος εμπνευστής Καθηγητής Γεώργιος Βέης ίδρυσε στην περιοχή Διονύσου Αττικής ένα ερευνητικό κέντρο με σκοπό να εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της τότε «Ανώτατης Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του ΕΜΠ στα επιστημονικά πεδία της γεωδαισίας, των τεχνητών δορυφόρων και των εφαρμογών τους. Το Κέντρο στελεχωμένο  με προσωπικό της ΣΑΤΜ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΥΔ) εξακολουθεί να εξυπηρετεί  τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά πεδία που αφορούν στον προσδιορισμό του σχήματος και του μεγέθους της γης και των μεταβολών τους και ειδικεύεται σε όλες τις εφαρμογές της δορυφορικής γεωδαισίας.

Βρίσκεται στις βορειο-ανατολικές πλαγιές της Πεντέλης, περίπου 20χλμ από την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και  σε έκταση 35 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει δύο κύρια κτίρια και ένα βοηθητικό, συνολικού εμβαδού περίπου 1400 τ.μ. Το μεγάλο κτίριο περιλαμβάνει γραφεία, χώρους οργάνων και αίθουσα σεμιναρίων όπου διεξάγονται διαλέξεις μαθημάτων της Σχολής ΑΤΜ καθώς και μαθήματα καλοκαιρινών Ασκήσεων. Επίσης βρίσκονται αποθήκες οργάνων, μηχανουργείο και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις όπως βάθρα ελέγχου για ειδικά όργανα, σεισμογράφος και μαγνητόμετρο (σε συνεργασία με το ΕΑΑ) και σήραγγα βαρυτομετρικών μετρήσεων.

Το μικρότερο κτίριο στεγάζει εξειδικευμένα δορυφορικά και αστρονομικά όργανα, όπως μόνιμους δέκτες δορυφόρων GNSS και σύστημα παρακολούθησης δορυφόρων DORIS σε συνεργασία με τον γαλλικό διαστημικό οργανισμό CNES και την IGN. Επιπλέον, βρίσκονται δύο σημαντικά γεωδαιτικά όργανα που είχαν σκοπό την παρακολούθηση τεχνητών δορυφόρων από την εποχή του SPUTNIK-1. Η κάμερα Baker-Nunn, η οποία αποτέλεσε μια από τις βασικές οπτικές μεθόδους παρατήρησης των τεχνητών δορυφόρων στα τέλη του ’50 και με μόνο έντεκα κατασκευασμένες παγκοσμίως, σήμερα βρίσκεται στο ΚΔΔ μία από τις λιγοστές που έχουν διασωθεί. Το SLR (μετρητικό σύστημα Laser των αποστάσεων σε τεχνητούς δορυφόρους) χρησιμοποιήθηκε σε πολλές εφαρμογές του Κέντρου. Γίνονται προσπάθειες αναβάθμισης της Baker-Nunn και ένταξή της στο EUSST (European Space Surveillance and Tracking).

Εξωτερικά, βρίσκεται η πλατφόρμα μετρήσεων φορητών συστημάτων SLR καθώς και το «μηδενικό σημείο» του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος  Αναφοράς (ΕΓΣΑ87) που χρησιμοποιεί  σήμερα  η χώρα για γεωδαιτικούς και χαρτογραφικούς σκοπούς.

Το ΚΔΔ έχει υπό την ευθύνη του μόνιμους σταθμούς GNSS (συνεχούς καταγραφής και αποστολής δεδομένων) και παλιρροιγράφους  σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με μεγάλη σεισμικότητα  ενώ παράλληλα διαθέτει μακροχρόνιες διεθνείς συνεργασίες και μεγάλη εμπειρία στην διεξαγωγή μετρήσεων και ανάλυσης για την παρακολούθηση της τεκτονικής συμπεριφοράς της χώρας.

Μια σημαντική λειτουργία που έχει αναπτύξει το Κέντρο είναι η πλατφόρμα αυτοματοποιημένης επίλυσης σε ημερήσια βάση μεγάλου αριθμού διαθέσιμων μόνιμων σταθμών GNSS στην Ελλάδα ώστε να προκύπτουν χρονοσειρές θέσης και ταχύτητες μετακίνησης στο πλαίσιο της γεωδυναμικής μελέτης και της ανάλυσης σεισμικών και ηφαιστειακών φαινομένων. Επίσης,  το ΚΔΔ με την πλατφόρμα αυτοματοποίησης αποτελεί κέντρο πύκνωσης του Ευρωπαϊκού Γεωδαιτικού Πλαισίου Αναφοράς (EUREF- European Reference Frame).

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο