Εργαστήριο Γεωδαισίας

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας προέρχεται από τη συνένωση των Εργαστηρίων Ανώτερης Γεωδαισίας και Γενικής Γεωδαισίας (2020).

Εξυπηρετεί   τις   εκπαιδευτικές   και   ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Ανώτερης Γεωδαισίας, Φυσικής Γεωδαισίας και Βαρυτημετρίας, Δορυφορικής Γεωδαισίας, Γεωδαιτικής Αστρονομίας, Εντοπισμού και Πλοήγησης, Τοπογραφίας, Τεχνικής Γεωδαισίας, Βιομηχανικής Γεωδαισίας, Γεωδαιτικής Μετρολογίας, Υδρογραφικές Αποτυπώσεις, Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων (Αρχαιολογικές κλπ).

Κύριο αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι  η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Γεωδαισία (Surveying Engineering) καθώς και βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή αυτή. H προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Γεωδαισία αφορά στους φοιτητές της ΣΑΤΜ και των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Δ.Π.Μ.Σ της ΣΑΤΜ “Γεωπληροφορική”, στο Δ.Π.Μ.Σ. “Προστασία Μνημείων” (συντονίζουσα Σχολή Αρχιτεκτόνων) και στο Δ.Π.Μ.Σ “Ναυτική Τεχνολογία και Επιστήμη” (συντονίζουσα Σχολή Ναυπηγών).

Το προσωπικό του αποτελείται από 23 μέλη (6 μέλη ΔΕΠ, 2 Επιστημονικοί Συνεργάτες, 9 μέλη ΕΕΔΙΠ, 5 μέλη ΕΤΕΠ, 1 μέλος ΙΔΑΧ).

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μεγάλη ποικιλία σύγχρονων ηλεκτρονικών οργάνων (total stations, δέκτες GNSS, ψηφιακούς χωροβάτες, χωροβάτες laser) και παρελκομένων (ανακλαστήρες, τρίποδες, σταδίες barcode, κ.α) καθώς και με πιο εξειδικευμένα συστήματα μέτρησης (laser tracker, laser scanner, Radar μικροκυματικής συμβολομετρίας) τα οποία διαθέτει στους φοιτητές της ΣΑΤΜ και των άλλων Σχολών του ΕΜΠ για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα αλλά και στην ερευνητική δραστηριότητα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζονται στις περιοχές:

 • Εντοπισμός παραμορφώσεων τεχνικών έργων
 • Εντοπισμός μικρομετακινήσεων τμημάτων του στερεού φλοιού της Γης
 • Τεχνική και βιομηχανική γεωδαισία
 • Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων και αρχιτεκτονικών συνόλων
 • Αστρονομικός  προσανατολισμός  μνημείων
 • Τεχνολογία επίγειας σάρωσης laser
 • Υπόγειες και υποβρύχιες αποτυπώσεις
 • Ανάπτυξη ειδικών μεθόδων υψομετρίας ακριβείας
 • Έλεγχος και βαθμονόμηση γεωδαιτικών οργάνων (Γεωδαιτική Μετρολογία)
 • Διασυνδεδεμένα συστήματα, e – Geodesy, παρατηρήσεις μέσω διαδικτύου
 • Εφαρμογές GNSS/INS και κινητά συστήματα χαρτογράφησης
 • Επίγειο radar μικροκυματικής συμβολομετρίας

Έχει οργανώσει/συμμετάσχει σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, όπως:

 • Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων στερεού φλοιού της Γης και κατασκευών στην Αγία Τριάδα Πατρών,
 • Τεκμηρίωση του πανίερου Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων Τοπογραφικών – Φωτογραμμετρικών Μεθόδων για την Γεωμετρική – Σχεδιαστική Τεκμηρίωση τμημάτων του Κάστρου της Μυτιλήνης
 • Γεωμετρική τεκμηρίωση με σύγχρονες  Φωτογραμμετρικές Μεθόδους του Νεολιθικού  οικισμού   ΖΑΓΑΝΙ  Σπάτων
 • Γεωμετρική τεκμηρίωση στο χώρο , των δομικών στοιχείων των κτιρίων που κατέρρευσαν στο σεισμό της 07.09.1999 στο λεκανοπέδιο Αττικής
 • Ανάπτυξη σύγχρονων τοπογραφικών και ψηφιακών φωτογραμμετρικών μεθόδων για την γεωμετρική τεκμηρίωση και τελική αρχιτεκτονική ψηφιακή απεικόνιση βυζαντινών μνημείων με εφαρμογή  στην Ιερά Μονή Δαφνίου
 • Γεωλογική – Γεωτεχνική Έρευνα βραχωδών πρανών φρουρίου Μονεμβασίας, Ν. Λακωνίας – Α’ ΦΑΣΗ :Ειδική τοπογραφική  αποτύπωση βραχωδών πρανών  φρουρίου  Μονεμβασιάς  Ν. Λακωνίας
 • Έρευνα του προσανατολισμού Αρχαίων Μνημείων της Δήλου
 • Έρευνα του προσανατολισμού Μνημείων της Ελλάδος
 • Διερεύνηση μεθόδων για την εγκατάσταση δικτύου μικρομετρικού ελέγχου, παρακολούθηση και τριδιάστατη παρουσίαση των μικρομετακινήσεων του Ι.Ν. της Μεγάλης Παναγίας στη Σαμαρίνα του Ν. Γρεβενών.
 • Εγκατάσταση και Βαθμονόμηση εξωτερικής βάσης διακρίβωσης συστημάτων μέτρησης μηκών με ανακλαστήρα.
 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαγνωστικής Έρευνας και Στρατηγικός Σχεδιασμός Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο