Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι το κορυφαίο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Είναι χωρισμένο σε 9 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτοντας όλες τις ειδικότητες του μηχανικού. Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών είναι η νεότερη σχολή του ΕΜΠ (1969) κατέχοντας σήμερα μια κορυφαία θέση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια. Επιπλέον, είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα στον τομέα του, που εξυπηρετεί όλες τις εθνικές ανάγκες στους τομείς της ναυτικής αρχιτεκτονικής, της θαλάσσιας και ωκεάνιας μηχανικής και μπορεί να θεωρηθεί ως Εθνικό Κέντρο Ερευνών. Σήμερα αριθμεί περισσότερους από 600 φοιτητές, 35 υποψήφιους διδάκτορες και 34 μέλη τακτικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 24 είναι μέλη ΔΕΠ και ως εκ τούτου είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δραστήριους οργανισμούς στην Ευρώπη.

Ακολουθώντας την πλούσια ναυτιλιακή παράδοση της Ελλάδας, το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών (ΕΘΜ) δραστηριοποιείται πρακτικά σε όλους σχεδόν τους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, έχοντας κάνει έρευνα ή έχοντας ολοκληρώσει ή συμμετάσχει σε έργα σε τομείς όπως η οικονομική των θαλασσίων μεταφορών, η χρηματο-οικονομία, η διαχείριση των συστημάτων θαλασσίων μεταφορών, η εφοδιαστική (logistics) στις θαλάσσιες μεταφορές, η επιχειρησιακή έρευνα, η διαχείριση λιμένων, η ενέργεια, η περιβαλλοντική ανάλυση και βιωσιμότητα, η αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης, η ασφάλεια, η διαχείριση (περιβαλλοντικού και χρηματοπιστωτικού κινδύνου), ο ανθρώπινος παράγοντας, η ναυτιλιακή πολιτική, και η ναυτιλιακή βιομηχανική πολιτική.

Το ΕΘΜ έχει υλοποιήσει έργα σχετικά με την ανάλυση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τις εκπομπές αερίων ρύπων των πλοίων, που χρηματοδοτήθηκαν από την Det Norske Veritas, το Lloyd’s Register Fund και το American Bureau of Shipping. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα που πραγματοποιούν καινοτόμες έρευνες αναφορικά με τη ναυτιλία και τα οικονομικά (ATOMOS, THAMES, ATOMOS II, SAFECO, SAFECO II, DISC,  DISC II, PROSIT,  ATOMOS  IV, ADVANCES, THEMES, EVIMAR, TRAPIST, INTEGRATION, MARQUAL, MTCP, OSH,  EU-MOP, FLAGSHIP, CHINOS, MOSES ,TRAINMOS, SSS-CA, EU-MOP SUPERGREEN, ECOMARINE, CYCLADES, LEANWIND, MARINELIVE, DC-SHIP TRAINMOS II, MONA LISA 2.0, PICASSO, SHIPLYS, BIOSFERA (σε εξέλιξη) and ISOLA (σε εξέλιξη)).

Το ΕΘΜ σχεδίασε, εξασφάλισε χρηματοδότηση (Cohesion Envelope of Connecting Europe Facility in Motorways of the Sea), επίβλεψε την κατασκευή της πρώτης υποδομής για την από ξηρά ηλεκτροδότηση πλοίων (Cold Ironing) στην Ανατολική Μεσόγειο, στο λιμάνι της Κυλλήνης, και μελέτησε το OPS (OnShore Power supply) σε συνεργασία με εταίρους του έργου για τα λιμάνια της Λεμεσού, του Πειραιά και του Koper.

Στον τομέα των ΥΦΑ, το Εργαστήριο διατελεί σύμβουλος του τεχνικού συντονιστή του έργου CYnergy που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, και το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου παροχής φυσικού αερίου για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ΕΘΜ συμμετείχε ενεργά σε μια σειρά μελετών (Ανάλυση κόστους-οφέλους, επιχειρηματικό σχέδιο, ανάλυση κανονιστικού πλαισίου, κατανομή διασυνοριακού κόστους κ.λπ.) για το FSRU στην περιοχή του Βασιλικού (CYPRUSGAS2EU) που οδήγησε στη χρηματοδότηση του έργου με περίπου 100 εκατομμύρια € από την ΕΕ. Επιπλέον, το ΕΘΜ έχει εκπονήσει μια μελέτη σκοπιμότητας για την αναγκαιότητα  αλυσίδας εφοδιασμού Μικρής Κλίμακας μεταφοράς ΥΦΑ στα νησιά του Ν. Αιγαίου, χρησιμοποιώντας πλωτούς ή χερσαίους τερματικούς σταθμούς, η οποία του ανατέθηκε από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το ΕΘΜ έχει ως μέλη δύο Μέλη ΔΕΠ, ένα μέλος Διοικητικού Προσωπικού, 10 Υποψήφιους Διδάκτορες, και αρκετά μέλη ερευνητικού προσωπικού που απασχολούνται με συμβάσεις έργου σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Τα μέλη του προσφέρουν 8 μαθήματα σε προπτυχιακό και 3 μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο