Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας (ΕΝΤ) ιδρύθηκε το 1975 και σκοπός του είναι η έρευνα στην περιοχή των ναυπηγικών κατασκευών, των τεχνικών ναυπηγικών υλικών, όπως και η μελέτη των παραγόντων της κατεργασίας αυτών που συμβάλλουν στη δομική συμπεριφορά των κατασκευών. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με διαδικασίες εκπαίδευσης και έρευνας, όσο και με την παροχή ειδικής τεχνογνωσίας προς τη βιομηχανία.  Το ΕΝΤ έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στις περιοχές

 • της δομικής ανάλυσης και βελτιστοποίησης ναυπηγικών κατασκευών,
 • της παρακολούθησης της δομικής συμπεριφοράς των κατασκευών αυτών με μοντέλα μηχανικής μάθησης,
 • της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών,
 • των συμβατικών και μη συμβατικών διαδικασιών κατασκευής,
 • της τεχνολογίας συγκολλήσεων,
 • του μεταλλουργικού χαρακτηρισμού, της ανάλυσης αστοχίας συγκολλημένων και άλλων υλικών,
 • της διάβρωσης και προστασίας των υλικών,
 • του μη καταστροφικού ελέγχου,
 • της χρήσης προηγμένων υλικών (π.χ. σύνθετων υλικών) σε ναυπηγικές και άλλες εφαρμογές,
 • της τεχνολογίας κολλητών συνδέσεων μεταλλικών και σύνθετων υλικών,
 • του χαρακτηρισμού τέτοιων υλικών μέσω πειραματικών δοκιμών, και
 • του σχεδιασμού και της υλοποίησης πειραματικών δοκιμών πλήρους κλίμακας για την καταγραφή της δομικής απόκρισης μεγάλων κατασκευών.

Το ΕΝΤ έχει ισχυρούς δεσμούς με αρκετούς ανάλογους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και βιομηχανίες, είτε στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, είτε στο πλαίσιο κοινής συμμετοχής σε ερευνητικά έργα.

Το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας αποτελείται από τέσσερεις μονάδες:

 • τη μονάδα δοκιμών και μετρήσεων
 • τη μονάδα χαρακτηρισμού της μικροδομής των υλικών
 • τη μονάδα δομικού σχεδιασμού και ανάλυσης, και
 • τη μονάδα διαδικασιών παραγωγής
Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας

Εξοπλισμός ΕΝΤ

 • Εξοπλισμός προσδιορισμού μηχανικών ιδιοτήτων υλικών (δύο υδραυλικές μηχανές δοκιμών ικανότητας 250 και 100 kN)
 • Εξοπλισμός χαρακτηρισμού φυσικών ιδιοτήτων υλικών
 • Εξοπλισμός παρακολούθησης και μετρήσεων μικρής, μεσαίας και πλήρους κλίμακας (αισθητήρες διαφόρων τύπων, πολυκάναλη μονάδα πρόσκτησης δεδομένων)
 • Εξοπλισμός συγκολλήσεων (μηχανές συγκολλήσεων για Gas, SMAW, GMAW, GTAW, SAW, Friction Stir Welding, Brazing and Soldering Techniques και ρομπότ συγκολλήσεων)
 • Βασικός εξοπλισμός κατασκευής σύνθετων υλικών (εργαλεία, φούρνος σκλήρυνσης, κ.λπ.)
 • Εξοπλισμός μη καταστροφικού ελέγχου υλικών (αισθητήρες διαφόρων τύπων, αυτοματοποιημένη διάταξη υπερήχων εμβαπτιζόμενου ελέγχου ULTRAPAC II συνδυαζόμενη με περιστρεφόμενη τράπεζα, διάφορα φορητά συστήματα υπερήχων: Olympus 38DL-Plus, POCKET UT SYSTEM, BondMaster 1000e+)
 • Εξοπλισμός χαρακτηρισμού της μικροδομής υλικών (Scanning Electron Microscope, XRF analysis, optical microscope, stereoscope, image processing, macro and micro-hardness testers and replicas technique)
 • Εξοπλισμός χαρακτηρισμού επιφανειών (Tribometer, 3D laser scanner & digitizer and roughness testers)
 • Εξοπλισμός χαρακτηρισμού διάβρωσης (Electrochemical cell, potensiometer, special software, salt spray chamber)
 • Εξοπλισμός θερμικών και κρυογενικών κατεργασιών (Furnaces, Cryogenic processor)
 • Εξοπλισμός χύτευσης (Precision casting machines using the vacuum-pressure, vacuum and centrifugal techniques)
 • Λογισμικό δομικού σχεδιασμού και μελέτης αντοχής κατασκευών (ANSYS, ABAQUS, CATIA, INVENTOR, SOLIDWORKS, MATLAB)
 • Υπολογιστική διάταξη υψηλής ισχύος (cluster) με 96 παράλληλους επεξεργαστές
 • Μηχανουργείο (τόρνος, φρέζα, αυτόματο πριόνι, δισκοτόμος, μικροτόμος, δράπανο, αμμοβολή)

Πρόσφατα ερευνητικά έργα του ΕΝΤ

 1. “Σχεδίαση Δίγαστρων Ηλεκτροκίνητων Επιβατηγών Πλοίων (ELCAT)”, ΕΣΠΑ, 2020-2022.
 2. “Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης (MATISSE)”, ΕΣΠΑ, 2020-2022.
 3. “Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships (RAMSSES)”, funded by the EU, H2020 Programme, 2017-2021 (NTUA Coordinator), http://ramsses-project.eu.
 4. “Ship Lifecycle Software Solutions (SHIPLYS)”, funded by the EU, H2020 Programme, 2016-2019 (NTUA Coordinator), www.shiplys.com.
 5.  “Design, Manufacturing and Testing of Deep Sea Pressure Housings Made of Composite Materials”, funded by the Greek General Secretariat for Research and Development, 2013-2015 (Project Coordinator).
 6. “Materials On-board: Steel Advancements and Integrated Composites (MOSAIC)”, funded by the EU, 7th Framework Programme, 2012-2015 (NTUA Coordinator),
 7. “Filament Wound Composite Pressure Tanks”, funded by the Greek General Secretariat for Research and Development, 2011-2014 (Project Coordinator).
 8. “Environmentally Friendly Antifouling Technology to Optimise the Energy Efficiency of Ships (FOUL-X-SPEL)”, funded by the EU, FP7 Programme, 2011-2014 (NTUA Coordinator).
 9. “Composite Patch Repair for Marine and Civil Engineering Infrastructure Applications (Co-Patch)”, funded by the EU, FP7, 2010-2012 (Project Coordinator), http://www.co-patch.com/.
 10. “Surfacing System for Ship Recovery (SuSy)”, funded by the EU, FP7 Programme, 2010-2012 (NTUA Coordinator).

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο