Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου ΕΜΠ ιδρύθηκε το 1991 (ΠΔ 199/1991, ΦΕΚ τ. Α’ 77/22-05-1991) και είναι εργαστήριο του Τομέα Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών, ο οποίος ανήκει στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Γνωστικά Αντικείμενα

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η Μελέτη, Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση Πλοίων Συμβατικής και Νέας Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, το εργαστήριο δραστηριοποιείται στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

  • Μελέτη, Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση Πλοίων Συμβατικής και Νέας Τεχνολογίας
  • Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίων με Η/Υ
  • Εφαρμογές Γεωμετρικής Σχεδίασης Πλοίου με Η/Υ
  • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίου
  • Κανονισμοί Ευστάθειας και Ασφάλειας Πλοίου
  • Τεχνοοικονομικά κριτήρια της Μελέτης και Λειτουργίας Πλοίου
  • Τεχνικοοικονομικές Προδιαγραφές και Σύμβαση Ναυπήγησης

Στο εργαστήριο εκπονείται επίσης πλήθος διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών από φοιτητές της Σχολής. Παράλληλα, στο εργαστήριο προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε απόφοιτους του ΕΜΠ και συναφών σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Εργαστήριο οργανώνει σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, διαλέξεις, συμμετέχει ακαδημαϊκά σε ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες και τα μέλη του έχουν πραγματοποιήσει εκδόσεις βιβλίων και ακαδημαϊκών σημειώσεων, και έχουν δημοσιεύσει πρακτικά συνεδρίων και σεμιναρίων, αλλά και πλήθος ερευνητικών μελετών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο