Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αφορά στα επόμενα επιστημονικά πεδία:

 • Σχεδιασμός συστημάτων επιβατικών μεταφορών
 • Εφαρμογές τηλεματικής στις μεταφορές
 • Σχεδιασμός συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών (προσομοίωση & βελτιστοποίηση)
 • Σχεδιασμός και λειτουργία χερσαίας ζώνης λιμενικών εγκαταστάσεων με έμφαση στα συστήματα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
 • Σχεδιασμός σιδηροδρομικών συστημάτων και σταθμών (επιβάτες και εμπορεύματα)
 • Σχεδιασμός αεροδρομίων

Μαθήματα

Στα πλαίσια των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου διδάσκονται 6 μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου: Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων, Σιδηροδρομική Τεχνική, Συνδυασμένες Μεταφορές-Ειδικά Συστήματα, Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών, Σχεδιασμός και Διαχείριση Αεροδρομίων (συνδιδασκαλία) και Ολοκληρωμένο Θέμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού (συνδιδασκαλία). Επιπλέον, διδάσκονται (συνδιδασκαλία) 3 μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου: Μεταφορές και Κυκλοφορία-Σύγχρονα Οχήματα, Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές, και Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων.

Εργαστηριακός Εξοπλισμός & Λογισμικό

Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται μετρητές κυκλοφοριακού φόρτου, ηχόμετρα, αισθητήρες μέτρησης καταπόνησης σιδηροτροχιάς, βιντεοκάμερες και ενδοσκοπικές κάμερες, εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών με μικροελεγκτές καθώς και διακομιστές/server (α) διαχείρισης δυναμικού χάρτη κυκλοφορίας Αθηνών και (β) διαδικτυακών εφαρμογών για τις μεταφορές σε περιβάλλον GIS.

Επιπλέον, διαθέτει λογισμικά προσομοίωσης τα οποία έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί ως μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

 • Λογισμικό προσομοίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
 • Λογισμικό προσομοίωσης σιδηροδρομικών σταθμών διακίνησης μοναδοποιημένων φορτίων με δυνατότητα αναπαράστασης συμβατικών και πιλοτικών συστημάτων μεταφόρτωσης
 • Έμπειρο σύστημα επιλογής προηγμένου συστήματος διακίνησης φορτίων στις συνδυασμένες σιδηροδρομικές μεταφορές
 • Λογισμικό προσομοίωσης λειτουργιών αεροδρομίου (χωρητικότητα διαδρόμου και υπολογισμός ποιότητας εξυπηρέτησης επιβατικού αεροσταθμού)
 • Λογισμικό προσομοίωσης της λειτουργίας της γραμμής του ΗΣΑΠ στο δίκτυο Μετρό της Αθήνας

(Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και την αξιοποίηση των ανωτέρω λογισμικών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Εργαστηρίου).

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εθνικών και χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικών προγραμμάτων, στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:

 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για υποδομές μεταφορών
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας χερσαίων και διατροπικών μεταφορών της ερευνητικής υποδομής ENIRISST για την υποστήριξη της έρευνας στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πληροφοριακού συστήματος ETIS για τις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές (ETIS-AGENT, ETIS-Plus)
 • Ανάπτυξη δικτύων τηλεματικής στις μεταφορές και δυναμικών πληροφοριακών συστημάτων υποβοήθησης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων (QUARTET, QUARTET PLUS, FRIDA, PARCMAN, CLEOPATRA, ADEPT)
 • Δυναμικός χάρτης κυκλοφορίας της περιοχής Αθηνών, προσβάσιμος μέσω δικτύου τηλεματικής του ΕΜΠ
 • Έρευνα σε θέματα εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Ανάπτυξη νέων συστημάτων διακίνησης φορτίων στις σιδηροδρομικές μεταφορές (CREAM)
 • Διαχείριση στόλου βαγονιών στην Ευρώπη (F-MAN)
 • Σύζευξη ευρωπαϊκών εμπορικών συρμών μέσω ασύρματου ελέγχου (EDIP)
 • Προώθηση των πράσινων εμπορευματικών διαδρόμων στην περιοχή των Βαλκανίων (GIFT)
 • Ανάπτυξη υπηρεσίας συνδυασμένων μεταφορών στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης (εμπορευματική σιδηροδρομική υπηρεσία iCS, σε λειτουργία από το 2012)
 • Διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης της εμπορευματικής σιδηροδρομικής υπηρεσίας iCS σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και τα Βαλκάνια
 • Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και αγωγοί φυσικού αερίου – λιμενικοί σταθμοί LNG
 • Αστικές εμπορευματικές μεταφορές: βελτιστοποίηση διαδρομών φορτηγών στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών
 • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων και εφοδίων
 • Έρευνα σε θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας επιβατικών και εμπορευματικών τερματικών εγκαταστάσεων
 • Προσομοίωση λειτουργίας λιμενικών και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων – Ανάπτυξη πιλοτικών τεχνολογιών φορτοεκφόρτωσης μοναδοποιημένων φορτίων και ημιρυμουλκούμενων στις συνδυασμένες μεταφορές (SIMET, IMPULSE, ITIP)
 • Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων κοινότητας στην Αδριατική Θάλασσα (APC)
 • Διερεύνηση της λειτουργίας των δικτύων της ελληνικής παράκτιας ναυτιλίας, των αεροπορικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υδατοδρομίων/υδροπλάνων
 • Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών, ανάλυση κόστους – οφέλους για έργα επέκτασης αεροδρομίων, προσομοίωση λειτουργιών επιβατικού αεροσταθμού ελληνικών αεροδρομίων
 • Σχεδιασμός και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων

Επικοινωνία με το Εργαστήριο