Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το κεντρικό κτίριο του Εργαστηρίου χωροθετείται σε συγκρότημα όμορων κτιρίων, στο γωνιακό άκρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Το κεντρικό κτίριο (κατασκευής 1965) περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, όπου τοποθετούνται, αντίστοιχα, ο κεντρικός χώρος παρασκευής και αποθήκευσης υλικών και δοκιμίων (υπόγειο και ισόγειο), αίθουσα διδασκαλίας και συσκέψεων (ισόγειο), κεντρικά γραφεία, γραφεία Διδασκόντων (ΔΕΠ) και Υποψηφίων Διδακτόρων (πρώτος όροφος). Σε συνέχεια με το κεντρικό κτίριο, και σε ενιαία εσωτερική διαμόρφωση ευρίσκεται η επέκταση (κατασκευής 1970), η οποία περιλαμβάνει το ισχυρό δάπεδο δοκιμών με υπερυψωμένη οροφή. Ακριβώς απέναντι από την επέκταση, στο πίσω μέρος του κτιρίου (στην απέναντι πλευρά του περιμετρικού δρόμου) είναι εγκατεστημένη η πρότυπη μονάδα (εργαστηριακής) παραγωγής σκυροδέματος. Παραπλεύρως αυτού του χώρου, ευρίσκονται δυο διώροφοι οικίσκοι, στους οποίους στεγάζεται Προσωπικό του Εργαστηρίου.

Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ περιλαμβάνει την τεχνολογία σκυροδεμάτων και την ανθεκτικότητα, την διερεύνηση της συμπεριφοράς και τον σχεδιασμό δομημάτων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα και Τοιχοποιία, καθώς και την τεκμηρίωση και την αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών και τις επεμβάσεις σε αυτές.

Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ και του λοιπού προσωπικού του Εργαστηρίου καλύπτει το αντικείμενο του Δομοστατικού σε νέα και υφιστάμενα κτιριακά έργα (κατοικίες, γραφεία και βιομηχανικά), γέφυρες, μνημεία και ιστορικές κατασκευές, δομικά έργα από ξύλο, καθώς και κτίρια από προκατασκευασμένα στοιχεία Ω.Σ.

Το Προσωπικό του Εργαστηρίου έχει μετάσχει/μετέχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ελληνικούς Δημόσιους Οργανισμούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Βιομηχανία.

Μέλη του Προσωπικού του Εργαστηρίου είναι εφευρέτες ενός ειδικών απαιτήσεων κεραμικού λιθοσώματος (οπτόπλινθος) και ενός αντισεισμικού συστήματος τοιχοπληρώσεων. Αυτές οι δυο εφευρέσεις διαθέτουν αντίστοιχα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ (1008797 και 1008959).

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

  • Πρότυπη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος,
  • Σύστημα μεταλλικών πλαισίων για την διαμόρφωση πειραματικών διατάξεων για δοκιμές φυσικής κλίμακας. Η εγκατάσταση εξυπηρετείται από
  • Γερανογέφυρα 5.0 t, καθώς και ανυψωτικό μηνάνημα 1.0 t.
  • Επενεργητές διπλής δράσεως, με δυνατότητα επιβολής φορτίου ή μετακινήσεων (μέγιστο φορτίο μέχρι 1000kN και μέγιστη μετατόπιση μέχρι 250mm).
  • Μηχανές θλίψεως και εφελκυσμού συμβατικών δοκιμίων σκυροδέματος, χάλυβα, κονιαμάτων, κ.λπ.
  • Υδραυλικά έμβολα επιβολής φορτίου και δυναμοκυψέλες,
  • Εξοπλισμό για την εκτέλεση δοκιμών σκυροδέματος σε υγρή και σκληρυμένη κατάσταση, καθώς και για δοκιμές ανθεκτικότητας,
  • Μετρητικά όργανα και συσκευές συλλογής αποτελεσμάτων,
  • Προσωπικούς Υπολογιστές και Υπολογιστικό κέντρο,
  • Εξοπλισμό για την εφαρμογή διερευνητικών εργασιών επί τόπου και στο Εργαστήριο (γεωραντάρ και κεραίες, ενδοσκόπιο, θερμική κάμερα, μαγνητόμετρο, συσκευή υπερήχων, κ.λπ.).

Το Εργαστήριο παρέχει Υπηρεσίες προς τρίτους, οι οποίες περιλαμβάνουν (συμβατικές και μη) δοκιμές σε επίπεδο υλικού, στοιχείου και τμήματος κατασκευής, υπό κλίμακα ή σε φυσική κλίμακα, καθώς και επί τόπου διερευνήσεις με μη καταστρεπτικές ή καταστρεπτικές τεχνικές.

Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα:

(α) Μελέτη συνθέσεως, παραγωγή σκυροδέματος και δοκιμές νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος

(β) Δοκιμές ανθεκτικότητας σκυροδέματος

(γ) Δοκιμές στοιχείων (από ωπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο) υπό κλίμακα ή σε φυσική κλίμακα υπό διάφορες φορτίσεις (μονοτονική, επαναλαμβανόμενη, ανακυκλιζόμενη),

(δ) Επί τόπου διερευνητικές εργασίες σε υφιστάμενες κατασκευές (κτήρια, έργα υποδομής, μνημεία και ιστορικά κτήρια), καθώς και

(ε) Εξειδικευμένες εργαστηριακές δοκιμές διεπιφανειών, ιστορικών κονιαμάτων, ενεμάτων επισκευής και ενίσχυσης ιστορικών τοιχοποιιών, κ.λπ.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο