Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής (ΕΚΤ) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί ένα Eρευνητικό Kέντρο Καινοτομίας και Αριστείας στην Κυκλοφοριακή Τεχνική, με παγκόσμια αναγνώριση. Ανήκει στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (www.transport.ntua.gr) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (www.civil.ntua.gr). Από την ίδρυσή του, το ΕΚΤ συνεισφέρει στην επιστήμη των μεταφορών μέσω πολυάριθμων ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Αναλυτική παρουσίαση των ακαδημαϊκών, επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου:

Αποστολή

Η Αποστολή του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής ΕΜΠ είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς και να προωθήσει την έρευνα στο πεδίο της κυκλοφοριακής τεχνικής. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου χαρακτηρίζονται από υψηλή καινοτομία, εξαιρετική οργάνωση και μεγάλη χρησιμότητα για την κοινωνία.

Όραμα

Το Όραμα του του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής ΕΜΠ είναι η τεκμηριωμένη υποστήριξη των αποφάσεων για τη βέλτιστη λειτουργία της κυκλοφορίας στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο στην Ελλάδα και διεθνώς, μέσω της αξιοποίησης των πιο σύγχρονων επιστημονικών θεωριών και τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των μετακινουμένων και η μεσο-μακροπρόθεσμη οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά της κινητικότητας.

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μια δυναμική ομάδα με περισσότερους από 30 καταξιωμένους επιστήμονες και πιο συγκεκριμένα από 2 Καθηγητές, 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 2 Μετα-Διδάκτορες, 15 Υποψήφιους Διδάκτορες, 8 Επιστημονικούς Συνεργάτες – Βοηθούς, 2 Μηχανικούς Πληροφοριακών Συστημάτων  και 2 Διοικητικούς Βοηθούς.

Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, διδάσκονται 6 μαθήματα στην στη κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: «Κυκλοφοριακή Ροή» (7ο εξάμηνο), «Αστικά Οδικά Δίκτυα» (8ο εξάμηνο), «Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια» (9ο εξάμηνο), «Μέθοδοι Ανάλυσης στην Κυκλοφοριακή Τεχνική» (9ο εξάμηνο), «Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές» (9ο εξάμηνο) και «Ολοκληρωμένο Θέμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού» (9ο εξάμηνο). Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 80 Διπλωματικές Εργασίες και 7 Διδακτορικές Διατριβές.

Τα μέλη του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής ΕΜΠ έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα από 125 ερευνητικά έργα χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (>70 διεθνή) και εθνικούς πόρους (>50 ελληνικά), σε συνεργασία με περισσότερους από 350 ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, τα οποία καλύπτουν σε βάθος τα παραπάνω γνωστικά πεδία. Περισσότερα από 80 έργα έχουν διεξαχθεί μέσα από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές διαδικασίες. Τα αποτελέσματα των Διπλωματικών Εργασιών, των Διδακτορικών Διατριβών και όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερες από 600 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται σειρά από απαραίτητα μηχανήματα, συσκευές και προγράμματα υπολογιστή για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται προσομοιωτής οδήγησης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διαγνωστικά εργαλεία αυτοκινήτων OBD2, συσκευές μέτρησης κυκλοφοριακού φόρτου, βάσεις δεδομένων, συστήματα δεδομένων και γνώσης, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ και λογισμικά.

Γνωστικά Πεδία

Τα βασικότερα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής ΕΜΠ συνοψίζονται στα παρακάτω:

Διαχείριση Κυκλοφορίας
 • Ανάλυση και πρόβλεψη της κυκλοφοριακής ροής με μοντέλα οδηγούμενα από δεδομένα
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση αυτοματοποιημένης κυκλοφορίας
 • Κινητικότητα ως υπηρεσία, ηλεκτροκινητικότητα, συνδεδεμένη κινητικότητα, κοινοχρησία
 • Παρακολούθηση και ανάλυση κυκλοφορίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη
 • Κυκλοφορία και ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών, ποδηλάτων και πεζών
 • Πρόβλεψη και διαχείριση κυκλοφορίας σε επίπεδο δικτύου
 • Βελτιστοποίηση της κινητικότητας και χάραξη πολιτικής βάσει εμπειρίας και δεδομένων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας
 • Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων στάθμευσης
Οδική Ασφάλεια
 • Οδική Συμπεριφορά και Ασφάλεια Οδηγού & Τηλεματική
 • Ασφάλεια οδικών υποδομών
 • Ανάλυση Ασφάλειας Κυκλοφορίας
 • Δεδομένα Οδικής Ασφάλειας & Συστήματα Γνώσης
 • Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Αυτοματισμός
 • Δεδομένα μέσω αισθητήρων κινητού τηλεφώνου, εφαρμογές τηλεματικής για ασφάλιση
 • Εφαρμογές Συνεργατικών Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (C-ITS)
 • Αυτοματοποίηση Κυκλοφορίας
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στην κινητικότητα, στο περιβάλλον και στην ασφάλεια

Επικοινωνία με το Εργαστήριο