Εργαστήριο Δομικών Μηχανών & Διαχείρισης Έργων

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αντικείμενο Εργαστηρίου

 • Επίδειξη μηχανικών στοιχείων και συστημάτων δομικών μηχανών
 • Σχεδιασμός & παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων
 • Συστήματα μέτρησης παραγωγικότητας δομικών μηχανών
 • Μελέτη και εξέλιξη προγραμμάτων Η/Υ δομικών μηχανών & διαχείρισης έργων
 • Εμπειρογνωμοσύνη τεχνικών διαφορών στη διαχείριση έργων
 • Συμμετοχή σε συναφή χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Διοργάνωση συναφών συνεδρίων & ημερίδων

Βασικός Εξοπλισμός

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Προμηθευτής
I. Επιστημονικά όργανα
1 Προσομοιωτής χειρισμού υδραυλικού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα ACREOS
2 Προσομοιωτής περονοφόρου ανυψωτικού (forklift) ACREOS
3 Σύστημα RFID συλλογής εργοταξιακών στοιχείων από απόσταση IDENTEC (TEOTEC SA)
4 Όργανο για την αυτόματη μέτρηση του βάρους του πτύου εκσκαφέα Global Survey Ltd (MOBACT SA) Top Dipper
5 Όργανο αυτόματης καθοδήγησης εκσκαφέα Leica DigSmart MOBACT SA
6 Κάμερα υψηλής ανάλυσης & λογισμικό φωτογραμμετρίας – επιμετρήσεων Sony + iwitness
II. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων
7 Πρόσβαση στη βάση δεδομένων μηχανημάτων του ΙΟΚ (BGL-GR) IOK
8 Building Cost Information System BCIS / Uk
9 Construction Equipment Rental and Operating Cost EquipmentWatch
IIΙ. Λογισμικό – Η/Υ
10 Λογισμικό Project 4D CommonPoint
11 PRIMAVERA PRIMAVERA
12 MS Project 2007 Microsoft
13 Λογισμικό Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (Δημοσίων και Ιδιωτικών) π-systems
14 Λογισμικό Τεχνικής Νομοθεσίας te Εκδοτική
15 Λογισμικό Παρακολούθησης Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων CivilTech
16 Λογισμικό Εκπαίδευσης Τεχνικών Ασφαλείας Κατασκευαστικών Έργων FRAP
17 Λογισμικό Επιμετρήσεων & Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων AlconSoft
18 Volvo Site Simulator: Λειτουργικής Ανάλυσης χωματουργικών εργασιών VOLVO / TALPACK
19 PC-based Simulators (Οικοδομικός Γερανός, Drill Jumbo κλπ) Simlog
20 Υποδείγματα εντύπων διαχείρισης έργων Method 1-2-3 Method 1-2-3
21 Syncro Project Building Information Management (BIM) Synchro

Υπηρεσίες

 • Πραγματογνωμοσύνες σε Επιτροπές Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών
 • Έλεγχος και Εισήγηση Ενστάσεων
 • Αξιολόγηση και συμβουλευτική οργάνωσης εργοκεντρικών φορέων
 • Συμμετοχή σε Ελληνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα
 • Διεθνείς Εμπειρογνωμοσύνες
 • Εισηγήσεις για αξιολόγηση και περαιτέρω εκπαίδευση στελεχών εργοκεντρικών επιχειρήσεων.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο