Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών & Μικρο-νανο Διατάξεων

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Μικρο-νανο Διατάξεων (ΕΠΥΔΙ) ιδρύθηκε το 2016 για να αυξήσει τις συνέργειες ερευνητικών δραστηριοτήτων στο Τμήμα Φυσικής του ΕΜΠ και να προωθήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η αποστολή του εργαστηρίου είναι να πραγματοποιεί έρευνα υψηλής ποιότητας και να βοηθήσει την εκπαίδευση σε προηγμένα υλικά και διατάξεις με εφαρμογή σε τομείς όπως η τεχνολογία πληροφορίας, η ενέργεια και η υγεία. Χρησιμοποιούμε προηγμένες πειραματικές μεθόδους και τεχνικές προσομοίωσης για να μελετήσουμε τις ηλεκτρονικές, οπτικές, μαγνητικές και μηχανικές ιδιότητες υλικών και διατάξεων στη νανοκλίμακα.

Προσωπικό

Συνολικά 8 Καθηγητές, δύο Ομότιμοι Καθηγητές και ένας Ερευνητής Μηχανικός είναι μέλη του Εργαστηρίου. Επιπλέον, 7 μεταδιδακτορικοί ερευνητές και 22 διδακτορικοί φοιτητές που υποστηρίζονται από εξωτερική χρηματοδότηση συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Έρευνα

Οι πειραματικές ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζονται στην κατασκευή και τον χαρακτηρισμό με ηλεκτρικές, οπτικές, δομικές και θερμιδομετρικές τεχνικές νέων νανοϋλικών και διατάξεων με εφαρμογές στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορίας, της ενέργειας, της υγείας και του περιβάλλοντος. Η πειραματική έρευνα υποστηρίζεται από υπολογιστικές μελέτες σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες και την επεξεργασία των υλικών, καθώς και την αλληλεπίδραση του φωτός και της ακτινοβολίας με νανοδομές και βιομόρια.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν δημοσιεύσει κατά μέσο όρο 40 δημοσιεύσεις / έτος σε διεθνή περιοδικά που έχουν λάβει 3000 αναφορές / έτος (δεδομένα από το Scopus). Εντός της ίδιας περιόδου έχουν επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα με εκτιμώμενο ετήσιο προϋπολογισμό 400 KEuros.

Μια πλήρης περιγραφή των επιστημονικών δραστηριοτήτων παρέχεται στους μεμονωμένους ιστότοπους κάθε μέλους του εργαστηρίου, στους οποίους μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ σε κάθε φωτογραφία μέλους στον ιστότοπο του εργαστηρίου.

• Εκπαίδευση

Τα μέλη του LAMDE υποστηρίζουν συνολικά 22 προπτυχιακά μαθήματα ΕΜΠ και 7 μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο των Διατμηματικών Μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΜΠ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» και «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές».

Υποδομή / Εγκαταστάσεις

Η υποδομή εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένη στο κτίριο Φυσικής του ΕΜΠ περιλαμβάνει:

– Ένα καθαρό χώρο όπου κατασκευάζονται στρώματα υλικών μερικών νανομέτρων καθώς και  νανοσωματίδια σε περιβάλλον υψηλού κενού χρησιμοποιώντας τεχνικές sputtering, e-gun και Atomic Layer Deposition καθώς επίσης και τεχνικές σχηματοποίησής τους με τεχνικές οπτικής λιθογραφίας καθώς και ηλεκτρονικής δέσμης

– Εργαστήριο επεξεργασίας οργανικών υλικών.

– Οπτικό χαρακτηρισμό υλικών μέσω φασματοσκοπίας Raman και micro-Raman.

– Ένα πλήρες εργαστήριο μορφολογικού και δομικού χαρακτηρισμού υλικών εξοπλισμένο με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (FESEM), Περίθλασης Ακτίνων-X (XRD), Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (AFM) και προφίλμετρο για μέτρηση πάχους.

– Εργαστήρια ηλεκτρικού χαρακτηρισμού υλικών και διατάξεων σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (77K – 450K) συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων DC και AC, διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, μετρήσεων Hall.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο