Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Laser και Εφαρμογών τους

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους»

Το Εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, Laser και Εφαρμογών τους» (Laboratory of Optoelectronics, Lasers and Applications) της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ 2407/04-08-2016), ως φυσική μετεξέλιξη της Ερευνητικής Ομάδας «Ανάπτυξη Laser και Εφαρμογών τους» του Τομέα Φυσικής του ΕΜΠ, που μέλη της δραστηριοποιούνται στα σχετικά αντικείμενα από το 1978. Ιδρυτής της Ερευνητικής Ομάδας είναι ο Καθηγητής Α.Α. Σεραφετινίδης. Το Εργαστήριο αποτελείται από 3 Ερευνητικές Ομάδες : την Ομάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογών Laser (OAEL), την Ομάδα Τηλεπισκόπησης Laser (LRSU) και την Ομάδα Μικροεπεξεργασίας Υλικών και Διατάξεων με Laser (GMLM).

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ΕΜΠ στα γνωστικά αντικείμενα της Οπτοηλεκτρονικής, των laser και των γενικότερων εφαρμογών τους. To δυναμικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνει 4 Καθηγητές εκ των οποίων οι 2 πρώτοι είναι σήμερα Ομότιμοι Καθηγητές (Α.Α. Σεραφετινίδης, Μ. Μακροπούλου, Α. Παπαγιάννης, Ι. Ζεργιώτη), 1 Επικ. Καθηγητή (Γ. Τσιγαρίδας) και 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π (Ε. Κράλλη). Επίσης, περιλαμβάνει Μεταπτυχιακούς Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό από διάφορα Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και διεθνείς Οργανισμούς.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα: Οπτοηλεκτρονική και εφαρμογές της, ανάπτυξη συστημάτων laser συνεχούς και παλμικής λειτουργίας (laser αερίων και στερεάς κατάστασης), χρήση οπτικών ινών και κυματοδηγών, αλληλεπίδραση ακτινοβολίας laser με υλικά και με την έμβια ύλη, βιομηχανικές εφαρμογές lasers, εφαρμογές lasers στην πολιτιστική κληρονομιά, φασματοσκοπία LIF, φωτοδιάγνωση και φωτοδυναμική θεραπεία, τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας, ατμοσφαιρική φυσική, τεχνικές LIDAR στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την Μετεωρολογία, Φυσική περιβάλλοντος, ανάπτυξη/επεξεργασία μικροδομών με laser, φωτοανιχνευτές, διαμορφωτές, δοσιμετρία και ασφάλεια σε εφαρμογές laser, θεωρητική και πειραματική μελέτη υπερταχέων διεργασιών με χρήση fs παλμών laser στην περιοχή της Νανοφωτονικής, οπτικής τομογραφίας, κ.α., ανάπτυξη τεχνολογίας laser εκτύπωσης σε μέταλλα, μελανιών μεταλλικών νανοσωματιδίων, και άλλων υπερσυμπυκνωμένων υγρών, ανάπτυξη και χαρακτηρισμό εκτυπώσιμων μικρο-ηλεκτρονικών διατάξεων, ανάπτυξη τεχνολογίας laser άμεσης εκτύπωσης κυττάρων και άλλων βιολογικών υλικών, ανάπτυξη και χαρακτηρισμός αισθητήρων περιβαλλοντικών και παραμέτρων και ανάλυσης τροφίμων, μελέτη αισθητήρων δείκτη διάθλασης και βιο-αισθητήρων, μελέτη οπτικής παγίδευσης βιολογικών δομών και άλλων σωματιδίων με χρήση laser, μελέτη αλληλεπίδρασης μεταλλικών νανοσωματιδίων και νανοκελυφών με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και εφαρμογές στη θέρμανση βιολογικών ιστών και άλλων υλικών, μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων Dirac και Weyl σωματιδίων.

Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν σε εκατοντάδες εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα (π.χ. EUREKA, STRIDE, ΠAΕΤ , ΕΠΕΤ IΙ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΒΕ, EPEAEK I, II, ENVIRONMENT, ΕΠΑΝ-NONEU, ENTER 2001, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ, EU FP5, FP6. FP7, HORIZON 2020, EUROPEAN SPACE AGENCY, κ.α.). Επίσης, τα μέλη του Εργαστηρίου μετέχουν και συνεισφέρουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΣΕΜΦΕ με τη διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής, με τη διδασκαλία εργαστηρίων, σεμιναρίων, επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών κλπ. Επίσης, τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν προσφέρει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΣΕΜΦΕ πολλά νέα μαθήματα και στηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Ροή της «Οπτοηλεκτρονικής και Laser». Επίσης, έχουν συγγράψει και πληθώρα εκπαιδευτικών συγγραμμάτων  που έχουν εγκριθεί ως διδακτικά βοηθήματα από το ΕΜΠ και από τα περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Videos

Επικοινωνία με το Εργαστήριο