Εργαστήριο Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Δικαίου

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Δικαίου (TAEL) είναι μια κορυφαία ερευνητική μονάδα (IDEAS, 2021) στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Το Εργαστήριο TAEL βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που συγκεντρώνει ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά υπόβαθρα, που κυμαίνονται από τις Φυσικές και Μαθηματικές Επιστήμες, την Πληροφορική και τη Μηχανολογία, μέχρι την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Οικονομική Ανάλυση και την Οικονομετρία.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας και ένα δυναμικό περιβάλλον έρευνας, θεωρητικής αλλά και εφαρμοσμένης, στα ερευνητικά πεδία των Οικονομικών, της Οικονομετρίας και των Χρηματοοικονομικών, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες (α) μαθηματικές, (β) στατιστικές, (γ) υπολογιστικές και (δ) ποσοτικές μεθόδους και τεχνικές.

Οι ερευνητικοί τομείς του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα ακόλουθα πεδία:

Οικονομετρία

Μακροοικονομική Ανάλυση

Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Μηχανική

Επιστήμη Δεδομένων και Προβλέψεις

Επιχειρησιακή Έρευνα

Μεταφορές & Υποδομές

Ενέργεια & Τεχνολογία

Πολιτική Οικονομία

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε επισήμως πριν λίγα χρόνια, ωστόσο κάποια από τα μέλη του πραγματοποιούν διδασκαλία και έρευνα εδώ και αρκετές δεκαετίες, συνεισφέροντας με την εμπειρία και τη γνώση τους. Επίσης, μερικά από τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν διδάξει, επιβλέψει και καθοδηγήσει νέους επιστήμονες, μηχανικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι σήμερα κατέχουν θέσεις στον ακαδημαϊκό χώρο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Το Εργαστήριο αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες στο αντικέιμενό τους, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει εκτενώς και έχουν προσελκύσει γενναιόδωρη χρηματοδότηση τόσο από εθνικούς όσο και από διεθνείς φορείς.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πιθανή συνεργασία !

Επικοινωνία με το Εργαστήριο