Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανήκει στον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Στελεχώνεται από 3 μέλη ΔΕΠ, τις καθηγήτριες Β. Ωραιοπούλου και Κ. Τζιά και τον καθηγητή Π. Ταούκη και από 3 μέλη ΕΔΙΠ. Το Εργαστήριο διαθέτει εγκαταστάσεις χημικού εργαστηρίου συνολικής έκτασης 250 m2 και οργανοληπτικού εργαστηρίου συνολικής έκτασης 50 m2.

Ερευνητική Δραστηριότητα

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων ασχολείται ερευνητικά με θέματα διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, τεχνολογίας βασικών προϊόντων τροφίμων, ποιότητας τροφίμων, ελέγχου/διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, οργανοληπτικού ελέγχου των τροφίμων, κινητικής αλλοίωσης των τροφίμων και εκτίμησης χρόνου ζωής των προϊόντων και αξιοποίησης των παραπροϊόντων των γεωργικών βιομηχανιών. Σε όλες τις διεργασίες των εξεταζομένων τροφίμων βασικό μέρος της έρευνας του Εργαστηρίου αποτελεί η ποιότητα των τροφίμων, η ασφάλεια των τροφίμων και ο έλεγχος της ποιότητας κατά τις διεργασίες, οι μέθοδοι μέτρησης/εκτίμησης της ποιότητας των τροφίμων για τα μη εμφανή χαρακτηριστικά όπως θρεπτικότητα, υγιεινή κατάσταση, διάρκεια ζωής, νοθεία, κτλ. και για τα εμφανή χαρακτηριστικά (οργανοληπτικά), όπως χρώμα, άρωμα, γεύση, οσμή, υφή, κτλ.

Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

 • Διεργασίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων: ψύξη, κατάψυξη, αφυδάτωση (κλασική και με ψεκασμό)
 • Τεχνολογίες τροφίμων: λίπη και έλαια και ειδικά ελαιόλαδο, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, παγωτό), σιτηρά και αρτοσκευάσματα (προψημένα, κατεψυγμένα ζυμάρια), φρούτα/λαχανικά και χυμοί φρούτων, προϊόντα κρέατος, ιχθυηρά, κ.α.
 • Τεχνολογία πρωτεϊνικών συμπυκνωμάτων
 • Φυσικά αντιοξειδωτικά
 • Εφαρμογές εναλλακτικών συστατικών σε τρόφιμα: διαιτητικές ίνες, εναλλακτικά γλυκαντικά, υποκατάστατα λιπαρών, πρωτεϊνικά συμπυκνώματα
 • Προρρητική μικροβιολογία και κινητική αλλοίωσης τροφίμων
 • Λειτουργικά τρόφιμα (εμπλουτισμένα τρόφιμα με βιταμίνες, ιχνοστοιχεία μετάλλων, διαιτητικές ίνες, προβιοτικά, κ.α.)
 • Νέες τεχνολογίες: ΤΤΙs, υπερυψηλή πίεση, παλμικά ηλεκτρικά πεδία, ωσμωκατεργασία, χρήση επικαλυπτικών μεμβρανών
 • Συσκευασία υπό τροποποιημένη ατμόσφαιρα (ΜΑΡ) φυτικών και ζωικών προϊόντων, έξυπνη συσκευασία
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών (τυρόγαλα, υπολείμματα ελαιούχων σπόρων, υπολείμματα χυμοποίησης φρούτων, κ.α.)
 • Ποιότητα και ασφάλεια (HACCP) τροφίμων
 • Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Οι προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων διαρθρώνονται σε 4 διδακτικά εξάμηνα (6ο, 8ο, 9ο και 10ο). Όλοι οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικά το γενικό μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» του 6ου εξάμηνου, ενώ όσοι σπουδαστές επιλέγουν την εμβάθυνση «Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων» μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξής εξειδικευμένα μαθήματα: «Χημεία, Μικροβιολογία και Αρχές Συντήρησης Τροφίμων» στο 8ο εξάμηνο, «Μηχανική Τροφίμων» στο 9ο εξάμηνο και «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων – Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» στο 10ο εξάμηνο. Την κατεύθυνση «Τρόφιμα – Βιοτεχνολογία», στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη εμβάθυνση, επιλέγει τα τελευταία έτη περίπου το 35-40% του συνόλου των σπουδαστών. Στα μαθήματα διδάσκονται τα αντικείμενα: Χημεία Τροφίμων, Επιστήμη και Τεχνική των τροφίμων και Τεχνολογία τροφίμων, Σχεδιασμός στις Βιομηχανίες Τροφίμων, Επεξεργασία και Συντήρηση τροφίμων, Συσκευασία τροφίμων, Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων, Οργανοληπτικός Έλεγχος τροφίμων.

Στα μαθήματα που παρέχει το Εργαστήριο αφιερώνεται ειδικό τμήμα στην ποιότητα και τους συντελεστές ποιότητας των τροφίμων, στις μεθόδους εκτίμησης/μέτρησης αυτών (ενόργανες, αναλύσεις/μετρήσεις φυσικών, φυσικοχημικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών), στον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, στα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται και στο εργαστήριο σε μετρήσεις, αναλύσεις, δοκιμές και σε στατιστικές μεθόδους επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων παρέχει σεμιναριακή εκπαίδευση σε διπλωματούχους και πτυχιούχους και εργαζόμενους σχετικά με τα τρόφιμα. Διενεργεί σεμινάρια που απευθύνονται σε στελέχη βιομηχανίας τροφίμων και σε εταιρείες συμβούλων προσφέροντας κύκλους μαθημάτων σε θέματα σχετικά με Ποιότητα Τροφίμων – Έλεγχο/Διασφάλιση Ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων, Υγιεινή και Ασφάλεια (HACCP) των τροφίμων, Οργανοληπτικό Έλεγχο Τροφίμων, Διαπίστευση Εργαστηρίων και Στατιστικό έλεγχο διεργασιών (SPC).

Επικοινωνία με το Εργαστήριο