Εργαστήριο Αυτόματου Ελέγχου και Ρυθμίσεως Μηχανών & Εγκαταστάσεων

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Control Systems Laboratory – CSL) ανήκει στη Σχολή Μηχανολόγων ΕΜΠ και ιδρύθηκε το 1981. Με τη πάροδο του χρόνου το κεντρικό του θέμα διευρύνθηκε καλύπτοντας τις προηγμένες τεχνολογίες αυτοματισμού ως αποτέλεσμα της προηγούμενης εμπειρίας των μελών του σε σημαίνοντα ακαδημαϊκά και βιομηχανικά ερευνητικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και Καναδά. Το CSL είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τις δραστηριότητες του στην Έρευνα και Ανάπτυξη στη ρομποτική και τις τεχνολογίες αυτοματισμού, με διεθνείς επαφές στη βιομηχανία, την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αποτελείται από μια ομάδα 2 Καθηγητών (Κ.Ι.Κυριακόπουλος, Ε.Γ.Παπαδόπουλος), 6 Μεταδιδακτόρων και 2 μόνιμων μηχανικών με προηγούμενη εμπειρία σε κορυφαίους οργανισμούς της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Καναδά, στα πεδία της ρομποτικής, της μηχανοτρονικής & των τεχνολογιών αυτοματισμού. Tο CSL έχει επιτυχημένα αποδεδειγμένο έργο τόσο σε ακαδημαϊκή έρευνα όσο και σε βιομηχανική ανάπτυξη σε πολλές περιοχές των τεχνολογιών αυτοματισμού. Δραστηριοποιείται σε πλήθος ρομποτικών εφαρμογών που περιλαμβάνουν: (i) μη επανδρωμένα οχήματα (τροχοφόρα, εναέρια, υποβρύχια), (ii) Διαστημική Ρομποτική, (iii) βαδίζοντα ρομπότ (iv) Συστήματα Ελέγχου Πραγματικού Χρόνου (v) Μηχανοτρονικά Συστήματα (vi) συστήματα πολλαπλών πρακτόρων, (vii) ρομποτικούς βραχίονες – απτικές συσκευές – προσομοιωτές για βιομηχανικές ιατρικές και διαστημικές εφαρμογές καθώς και  (viii) μικρο- και νευρο-ρομποτικά συστήματα. Οι δραστηριότητες του προσωπικού έχουν οδηγήσει σε αριθμό συνεργασιών  με φορείς όπως: Bosch, ESA, Eurocontrol, Thales, BP, Alenia Space, BAES, OHB, PAL, PIAP, CAE, ETH, EPFL, KTH Fraunhofer, DLR, MIT, University of Pennsylvania, Karlsruhe Institute of Technology, McGill University, Imperial College, etc.

Videos

Επικοινωνία με το Εργαστήριο