Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΕΜΠ
Manufacturing
Technology Laboratory NTUA

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών ιδρύθηκε το 1962 ως ‘Μηχανουργικό Εργοστάσιο’ και μετονομάστηκε το 2017, ώστε να αντικατοπτρίζεται η σύγχρονη εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα.

Η δραστηριότητα αυτή εκτείνεται σε 4 κύριους τομείς: Τεχνικά Υλικά, Κατεργασίες, Εργαλειομηχανές και Συστήματα Κατεργασιών (Τεχνολογία Συστημάτων Παραγωγής).

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από 5 μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, 3 μέλη προσωπικού τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης, και 23 υποψήφιους διδάκτορες. Κατ’ έτος εκπονούν σε αυτό τις διπλωματικές και μεταπτυχιακές τους εργασίες, κατά μέσο όρο, 33 σπουδαστές του ΕΜΠ.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με 30 αντίστοιχα Εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες από διάφορες χώρες παγκοσμίως. Επίσης, φιλοξενεί ως κέντρο πρακτικής άσκησης σπουδαστές Γαλλικών Πανεπιστημίων.

Στεγάζεται στο Κτίριο Ξ του συμπλέγματος των Μηχανολόγων, σε 3 επίπεδα με συνολικό εμβαδό 3300 m2 . Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει 65 κύριες εργαλειομηχανές και ρομπότ, δεκάδες μετρητικές διατάξεις καθώς και μεγάλη ποικιλία λογισμικού CAD/CAM/CAE κλπ.

Τα επιμέρους αντικείμενα που θεραπεύονται ερευνητικά και εκπαιδευτικά είναι τα εξής.

1. Κατεργασίες

 • Μελέτη και βελτιστοποίηση κατεργασιών και σχεδιασμός εργαλείων
  • Κοπή, λείανση, ηλεκτροδιάβρωση
  • Κοπή με laser
  • Έλαση, διέλαση, σφυρηλάτηση
  • Χύτευση (σε άμμο, χαμένου κεριού, μεταλλικού τύπου, υψηλής πίεσης)
  • Θερμικές κατεργασίες
  • Κονιομεταλλουργία, επικάλυψη plasma
  • Συγκολλήσεις τόξου, τριβής, τριβής με ανάδευση
  • Κάμψη, τύπωση, κοίλανση, απότμηση ελάσματος
  • VARI πολύστρωτων σύνθετων υλικών
  • Χύτευση με έγχυση πολυμερών, εκβολή πολυμερών.
 • Αριθμητική προσομοίωση μεγάλου εύρους κατεργασιών
  • Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία
  • Μοριακή δυναμική
 • Αυτόματη εκπόνηση φασεολογίων
 • Βελτιστοποίηση προγραμμάτων CNC
 • Βελτιστοποίηση συνθηκών κατεργασίας

2. Τεχνικά υλικά

 • Ανάπτυξη νέων υλικών και κατεργασιμότητα τους, για παράδειγμα:
  • Νανο-σύνθετα
  • Μεταλλικοί αφροί
  • Υπεραγωγοί
 • Μηχανικές δοκιμές
  • Εφελκυσμός, Θλίψη, Κάμψη (φορτίο έως 100 kΝ)
  • Σκληρότητα, μικροσκληρότητα
  • Τριβολογική συμπεριφορά
  • Διαξονικός εφελκυσμός (διαμορφωσιμότητα) ελάσματος
 • Χαρακτηρισμός επιφανειών
  • Μικροσκοπία ατομικής δύναμης
 • Αποτύπωση μικροδομής – οπτική μικροσκοπία
 • Μελέτη αντοχής / απορρόφησης ενέργειας σε σύγκρουση / κρούση

3. Εργαλειομηχανές

 • Μελέτη / Κατασκευή / μετασκευή εργαλειομηχανών CNC
 • Σχεδιασμός & κατασκευή πρωτότυπων 3D printers
 • Έλεγχος ακρίβειας εργαλειομηχανών και ρομπότ
  • Laser Doppler
  • Οπτικές μέθοδοι

4. Τεχνολογία συστημάτων παραγωγής

 • Ρομποτικός αυτοματισμός συστημάτων κατεργασιών
 • Σχεδιασμός συστημάτων κατεργασιών
 • Ολοκλήρωση συστημάτων κατεργασιών μέσω τεχνολογιών πληροφορικής (CIM)
 • Έλεγχος συστημάτων κατεργασιών διακριτών γεγονότων
 • Έξυπνη παρακολούθηση συστημάτων κατεργασιών (Industry 4.0)
 • Υποστήριξη παραγωγής με εικονική πραγματικότητα

5. Ανάπτυξη προϊόντος

 • Μελέτη και κατασκευή πρωτότυπου προϊόντος
 • Ψηφιοποίηση εξαρτημάτων ποικίλων μεγεθών
  • Προβολή λευκού φωτός
  • Φωτογραμμετρία
 • Έλεγχος ποιότητας προϊόντος
  • CMM
  • Mηχανική όραση

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών στην ελληνική βιομηχανία στα παραπάνω αντικείμενα με άμεση χρηματοδότηση από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Επίσης, έχει συνεργαστεί σε δεκάδες κοινοπρακτικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης επί 25ετία με μικρές και μεγάλες εταιρείες και άλλα Πανεπιστήμια, με εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τα ακαδημαϊκά μέλη του Εργαστηρίου έχουν αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύοντας δεκάδες άρθρα κάθε χρόνο σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο