Μετροτεχνικό Εργαστήριο

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αντικείμενο Εργαστηρίου – Ιστορική Αναδρομή

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο (ΜΕ) αποτελεί οργανωτική μονάδα του ΕΜΠ από το 1962 οπότε και ιδρύθηκε (ΦΕΚ αριθμός φύλλου 32, Τεύχος 1, 22/02/1962, Διάταγμα 132). Πρόκειται για ένα από τα πρώτα θεσμοθετημένα εργαστήρια στην ιστορία του ΕΜΠ. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Κτίρια στην Πατησίων, ενώ το 1997 μετεγκαταστάθηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Από ιδρύσεως μέχρι σήμερα το ΜΕ αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της πρακτικής εφαρμογής των όσων διδάσκονται στα Μαθήματα του Κύκλου Σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής της Σχολής των Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Παράλληλα, το ΜΕ δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στη Βιομηχανία.

Κατά την Ίδρυσή του, το εργαστήριο ήταν αφιερωμένο στον ποιοτικό έλεγχο (quality control) και συγκεκριμένα στην επιστήμη των μετρήσεων υψηλής ακρίβειας, χρησιμοποιώντας πάντα εξελιγμένο εξοπλισμό. Στον περισσότερο από μισό αιώνα λειτουργίας, και καθώς εξελίχθηκε η επιστήμη της βιομηχανικής διοίκησης, το εργαστήριο επέκτεινε την εστίασή του, αρχικά στον τομέα της διοίκησης ποιότητας (quality management), και στη συνέχεια διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής στα συστήματα διαχείρισης (management systems) γενικά και κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών σε θέματα διοίκησης έργου (project management), μεθόδων ελέγχου έργων (project controls), διαχείρισης κινδύνων (risk management) και διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity management).

Το προσωπικό του εργαστηρίου συμμετέχει σε πολλές διδακτικές δραστηριότητες, ερευνητικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες τομείς και έχει συνεργαστεί με δημόσιους οργανισμούς, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) και Μεγάλους Βιομηχανικούς Οργανισμούς. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το προσωπικό του εργαστηρίου είναι πολύ ενεργό στη δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κορυφαία διεθνή περιοδικά καθώς και διατηρεί δεσμούς με ξένες ερευνητικές ομάδες κυρίως στην Ευρώπη και την Αυστραλία.

Εκτός από τον τυπικό εξοπλισμό υπολογιστών και λογισμικού, το εργαστήριο διατηρεί έναν χώρο εξοπλισμένο με εγκαταστάσεις μέτρησης υψηλής τεχνολογίας, κυρίως, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Το εργαστήριο διαπιστεύθηκε το 2009 σύμφωνα με το πρότυπο ELOT EN ISO / IEC 17025: 2005 για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών στη Βιομηχανία. Οι δυνατότητες του εργαστηρίου μας περιλαμβάνουν σήμερα μετρήσεις υψηλής ακρίβειας των χαρακτηριστικών των προϊόντων και μη καταστροφικούς ελέγχους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Tο εργαστήριο δραστηριοποιείται κυρίως σε:

 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems) και γενικά Συστημάτων Διαχείρισης (Management Systems)
 • Υποστήριξη βιομηχανικών μονάδων στον Έλεγχο Ποιότητας (Quality Control)
 • Διενέργεια μετρήσεων υψηλής ακριβείας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και συστημάτων Διοίκησης Έργων (Project Management) και Ελέγχου Έργων (Project Controls)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management).
 • Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Decision Support Systems)
 • Οδική Ασφάλεια (Road Safety)
 • Παροχή εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου
 • Έρευνα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου

Εξοπλισμός (ενδεικτικά)

Έλεγχος Ποιότητας και Μετρήσεις

Το εργαστήριο διαθέτει όργανα και μηχανές ακριβείας μετρήσεως μηκών, γωνιών, ελέγχου επιπεδότητας και παραλληλότητας επιφανειών, συσκευή μετρήσεως τραχύτητας επιφανειών, όργανα ελέγχου κνωδάκων, οδοντωτών τροχών και σπειρωμάτων, σειράς ελεγκτήρων και αντελεγκτήρων, συσκευή ελέγχου της συνέχειας των υλικών με υπερήχους, συσκευή παραγωγής προτύπου μήκους με συμβολή μονοχρωματικού φωτός. Πιο συγκεκριμένα:

 • Μηχανή Μέτρησης Συντεταγμένων CMM
  • μέτρηση αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις (στο χώρο)
 • Μονοαξονική Μηχανή Μέτρησης Μήκους
  • μέτρηση διαμέτρου κυλίνδρων έως 500 mm
  • μέτρηση τρημάτων 15-150 mm
  • μέτρηση μέσης διαμέτρου εξωτερικών σπειρωμάτων 8-100 mm
  • μέτρηση μέσης διαμέτρου εσωτερικών σπειρωμάτων 13,3-100 mm
  • μέτρηση μήκους αξόνων / κεντρικού μήκους πλακιδίων έως 500 mm
 • Συγκριτής TESA UPC
  • διακρίβωση προτύπων πλακιδίων μήκους έως 100 mm
 • Μηχανή Διακρίβωσης Μετρητικών Ωρολογίων και Μηχανικών Συγκριτών
 • Μηχανή Υπερήχων
 • Μηχανή Δινορευμάτων
 • Εξοπλισμός Καταγραφής Περιβαλλοντικών Συνθηκών
  • θερμοκρασία
  • υγρασία
  • πίεση
  • ταχύτητα ανέμου
  • επιτάχυνση (σε τρισορθογώνιο σύστημα)
 • Λοιπά Μετρητικά Όργανα – παχύμετρα, μικρόμετρα, ελεγκτήρες (αξόνων, τρημάτων, σπειρωμάτων)
  • μετρήσεις μήκους και γωνίας σε διάφορες διαστάσεις

Έλεγχος Ποιότητας και Μετρήσεις

Το εργαστήριο διατηρεί προγράμματα λογισμικού για (ενδεικτικά):

 •  την υποβοήθηση της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης
 • την ποσοτική ανάλυση σε θέματα διοίκησης έργου και διαχείρισης κινδύνου
 • την ποσοτική ανάλυση επικινδυνότητας οδικών σηράγγων
 • τη λήψη πολυκριτήριων αποφάσεων

Έργα έρευνας και παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά)

Τίτλος ΈργουΣυμμετέχοντεςΈτος
ΟΔΟΣ (HMRT): Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος (Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) http://odos.simor.mech.ntua.gr/Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Μαθηματικό Τμήμα) TEKMON GEOMATICS EE2018-2021
TRiTON: Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) http://triton.simor.ntua.gr/Ocean Finance Ltd., ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΣΥΠ ΕΛΟΤ, Οργανισμός Λιμένος Βόλου2018-2021
Προετοιμασία της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για πιστοποίηση έναντι του προτύπου ISO 50001:2018 (σε συνεργασία με την εταιρεία «Καλογερόπουλος & Συνεργάτες»)ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Καλογερόπουλος & Συνεργάτες2020
Υπηρεσίες υποστήριξης αναζήτησης και ανάλυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων οδικών έργων και σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού.SIEBEN ΕΠΕ 
Hellenic Cables SA Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας για τον όμιλο (Σε συνεργασία με την εταιρεία Grant Thornton)Grant Thornton, Hellenic Cables SA2016
Αναβάθμιση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών μέσω βελτίωσης της συμπεριφοράς χρηστών σηράγγων με νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης – ΣΗΡΑΓΓΕΣ.edu. (Πρόγραμμα ΓΓΕΤ) http://www.safetunnels4u.gr/SIEBEN ΕΠΕ, MEDIASCAPE ΕΠΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ2012-2016
Προετοιμασία & υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ–ΕΤΑΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας ως Δικαιούχων έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 13Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ–ΕΤΑΚ)2009
Υπηρεσίες παροχής Υποστήριξης στην εταιρεία ΤΡΑΜ ΑΕ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής της επάρκειαςΤΡΑΜ ΑΕ2009
Εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Ιλίου για τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και ΈργαΔήμος Ιλίου2009
Μελέτη εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 στο Δήμο Καματερού για τη διαχείριση των προγραμμάτων και έργωνΔήμος Καματερού2008
GREEN ENTERPRISE: A Framework for Planning and Implementing Local Level Strategies Serving Sustainable Socio-Economic DevelopmentΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΩΣ, EC BUSINESS INNOVATION CENTRE OF ATTIKA, SVILUPPO ITALIA BASILICATA SPA, CHAMBER OF COMMERCE OF POTENZA, EU TURKEY BUSINESS CENTERS-GAZIANTEP2007
Επιμόρφωση για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Common Assessment Framework (CAF) για την αυτοαξιολόγηση των ΟΤΑΔημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας2007
Επιχειρησιακή γνώση και γνωστικές αγορές για την υποστήριξη συστήματος απόφασης βάσει κινδύνου. (Πρόγραμμα: ΠΑΒΕΤ 2005)ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ” 
SYNARMA – Development of an Information System for Natural Risk Management in the MediterraneanΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI, UNIVERSITA DELLA CALABRIA, Al-Jamaya Al-Elmia2006
Προηγμένο Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης με βάση τη διαχείριση κινδύνων (risk based maintenance)ΑΛΟΥΜΑΝ2006
Ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων βασισμένων σε διαδικασίες διαδικτύου για σύνθετες βιομηχανικές εφαρμογές. (Πρόγραμμα: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Κοινωνία της Πληροφορίας)Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), ΓΝΩΜΩΝ, ΖΗΝΩΝ, ΤΕΜΜΑ, ΝΑΞ, Παν Θεσσαλίας, Πολυτεχνείο Κρήτης2005-2006
Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού του ΟΑΣΑΟΑΣΑ2005
Διαχείριση διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (παρα)φαρμακευτικών προϊόντων βάσει Κινδύνων (management by risk) με υποστήριξη εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν (Πρόγραμμα: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Κοινωνία της Πληροφορίας)APIVITA AEBE, ΦΑΕΜΑΞΙΟΝ, ΣΥΦΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν.Κ ΑΛΟΥΜΑΝ2005
Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης υποβολής προσφορών βασισμένο στην διαχείριση κινδύνων. (Πρόγραμμα: Ελληνογαλλική Συνεργασία)University Toulouse 1 (FR)2003-2004
Ανάλυση κινδύνων κατά την διαδικασία εκτίμησης του κόστους της εταιρίας AIRBUS.EADS – CCR (FR), University Toulouse 1 (FR)2002
PRIMA – «Project Risk Management».Alcatel Space Industries (France), University Toulouse 1 (France), CR2A-DI (France), Asociación para la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Spain), Sociedad Anónima de Instalaciones de Control (Spain), Hellenic Corporate of Space (Greece), Applications Politecnico di Milanο (Italy), Snamprogetti (Italy)2002

Ομάδα εργαστηρίου (μόνιμο προσωπικό)

Δρ Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος, Αν. Καθ. ΕΜΠ, Δ/ντης Εργαστηρίου.

Δρ Ευάγγελος Μπέλλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ.

Δρ Γεώργιος Χατζηστέλιος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Υπεύθυνος επικοινωνίας εργαστηρίου.

Δρ Χαράλαμπος Τσόγκας, ΕΔΙΠ ΕΜΠ.

Αρίστος Γεωργίου, ΕΔΙΠ, ΕΜΠ.

Ευάγγελος Χαμπηλομάτης, ΕΤΕΠ, ΕΜΠ.

Το προσωπικό του εργαστηρίου συμπληρώνεται από ομάδα ερευνητών – υποψηφίων Διδακτόρων στα επιστημονικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο