Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών (ΕΘΣ) δραστηριοποιείται σε αντικείμενα που καλύπτουν μεγάλο εύρος ερευνητικών τομέων που σχετίζονται με τις στροβιλομηχανές και τις εφαρμογές τους. Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά, υπάρχει στενή σύνδεση μέσω παροχής υπηρεσιών με τη βιομηχανία και άλλους φορείς, ενώ υποστηρίζονται σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Διαθέτει εκτεταμένο υπόβαθρο για την εκτέλεση υπολογισμών, τόσο για την ανάλυση λειτουργίας όσο και για το σχεδιασμό στροβιλομηχανών. Οι κώδικες υπολογιστικής ρευστομηχανικής που έχουν αναπτυχθεί επιτρέπουν την ανάλυση εσωτερικών αλλά και εξωτερικών ροών, ενώ έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι και λογισμικό  για την βελτιστοποίηση αεροδυναμικών σωμάτων, με χρήση στοχαστικών και αιτιοκρατικών μεθόδων, δραστηριότητες που καλλιεργούνται από τη Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής & Βελτιστοποίησης ΕΜΠ. Η εκτεταμένη έρευνα στον τομέα της μελέτης των επιδόσεων και της διαγνωστικής αεριοστροβίλων έχει οδηγήσει στη δημιουργία ολοκληρωμένων μοντέλων κινητήρων για ποικίλες διατάξεις και στην ανάπτυξη πρωτοποριακών διαγνωστικών μεθόδων. Οι τεχνικές για την εκτίμηση της κατάστασης και τη διάγνωση βλαβών έχουν ενσωματωθεί σε διαγνωστικά συστήματα, που είναι σήμερα  εγκατεστημένα σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Στην υποδομή του εργαστηρίου συγκαταλέγονται:

Ενδεικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΕΘΣ:

  • Εγκατάσταση διαγνωστικών συστημάτων, που προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε, να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.
  • Ανάπτυξη μοντέλων κινητήρων. Η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών έχει οδηγήσει σε ολοκληρωμένα μοντέλα κινητήρων για μία μεγάλη ποικιλία διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων αρχιτεκτονικών (π.χ. geared, αντίστροφης περιστροφής, εσωτερικής ψύξης, κ.α.) και τεχνολογιών (π.χ. ενεργός έλεγχος ροής).
  • Δοκιμές μηχανών που μπορούν να πραγματοποιηθούν στις υπάρχουσες ερευνητικές και δοκιμαστικές εγκαταστάσεις χαμηλών και υψηλών ταχυτήτων.
  • Μετρήσεις στο πεδίο μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από τα στελέχη της Ομάδας με την χρήση κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού που διαθέτει το Εργαστήριο.
  • Σχεδιασμός και ανάλυση αεριοστροβίλων και ειδικότερα των αεροδυναμικών συνιστωσών τους κάνοντας χρήση της πιο σύγχρονης μεθοδολογίας στον τομέα των στροβιλομηχανών.
  • Διακρίβωση Μετρητών Φυσικού Αερίου
  • Δοκιμές Φυσητήρων

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο