Εργαστήριο Ψύξης, Κλιματισμού & Ηλιακής Ενέργειας

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο “Ψύξης και Κλιματισμού” ιδρύθηκε το 1960 από τον Καθηγητή Δ. Κουρεμένο. Αρχικά, βρισκόταν στο κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο συγκρότημα της οδού Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Αντίστοιχα, το Εργαστήριο “Ηλιακής Ενέργειας” ιδρύθηκε το 2001 από τον καθηγητή Κ. Αντωνόπουλο. Στη συνέχεια όπως και το Εργαστήριο “Ψύξης και Κλιματισμού” μεταφέρθηκε μετά από λίγα χρόνια στο συγκρότημα του Πολυτεχνείου στο δήμο Ζωγράφου.
Τον Σεπτέμβριο του 2020 τα δύο Εργαστήρια ενοποιήθηκαν και προέκυψε το Εργαστήριο “Ψύξης, Κλιματισμού και Ηλιακής Ενέργειας”.

Το συγκεκριμένο Εργαστήριο διαθέτει διοικητικό και μόνιμο ειδικό ερευνητικό προσωπικό. Υπάρχουν σήμερα πολλοί υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και μια σειρά από διπλωματικές εργασίες που ξεκινούν στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Tα μαθήματα που παρέχονται από το εν λόγω Εργαστήριο είναι:

1) “Κλιματισμός” 9ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π..
2) “Ηλιακή Ενέργεια” 9ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π..
3) “Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων” 9ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π..
4) “Βασικές Αρχές Ψύξης” 8ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π..
5) ”Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς” 8ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π..
6) “Ηλιακή Ενέργεια – Γεωθερμία”, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας”.

Η υποδομή του Εργαστηρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Μονάδα επεξεργασίας αέρα με αεραγωγούς προσαγωγής, κυκλοφορίας και νωπού μαζί με 3 boilers αποθήκευσης νερού και δίκτυο τροφοδοσίας στη μονάδα επεξεργασίας αέρα.
Θάλαμο διαιρούμενου τύπου με ενδιάμεσο χώρισμα για τη δημιουργία ελεγχόμενων συνθηκών και μέτρηση θερμικών ιδιοτήτων τοίχων.
Θερμή πλάκα για την μέτρηση της θερμικής διαπερατότητας μονωτικών υλικών.
Σύστημα ψύκτη με αεραγωγούς επικοινωνίας με το περιβάλλον.
Δίκτυο κρύου νερού μαζί με δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού.
Καυστήρα πετρελαίου.
Πειραματική διάταξη κλιματισμού αυτοκινήτου.
Τερματικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (fan coils).
Πειραματικές μονάδες επεξεργασίας αέρα για εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων.
Ανεμιστήρες κλιματιστικών μονάδων και διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες (splits).
Στοιχείο ακτινοβολίας αερίου καυσίμου (υγραέριο ή φυσικό αέριο).
Πλήρες σύστημα σωληνώσεων και ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή θερμού νερού χρήσης με δεξαμενή αποθήκευσης νερού, κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής, λέβητα και ψύκτες νερού.

Το Εργαστήριο έχει μεγάλη εμπειρία στην προσομοίωση θερμικών αλλά και υβριδικών Ηλιακών συστημάτων με έμφαση σε συγκεντρωτικά συστήματα παραγωγής θερμότητας για εφαρμογές πολυπαραγωγής (θερμότητα, ψύξη, ηλεκτρική ενέργεια κλπ.).
Υπάρχει εκτεταμένο ερευνητικό έργο σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια αλλά και προσομοιώσεις κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) με λογισμικά όπως το EnergyPlus, το TRNSYS και το DesignBuilder.
Στην περιοχή της Ψύξης έμφαση έχει δοθεί στην μελέτη υπερκρίσιμων συστημάτων με CO2 για επαγγελματικές εφαρμογές. Οι ανάλογες δημοσιεύσεις έκαναν χρήση του λογισμικού EES (Energy Equation Solver) αλλά και CFD λογισμικών όπως το Solidworks, το ANSYS και το COMSOL για μελέτη μεταβατικών φαινομένων.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο