Εργαστήριο Δυναμικής & Ακουστικής

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Δυναμικής και Ακουστικής (ΕΔΑ) στεγάζεται στο κτήριο Μ του Τομέα ΜΚ&ΑΕ, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και λειτουργεί αυτόνομα από το 1999 με βάση το ΦΕΚ 177/03.09.1999, όπως τροποποιήθηκε με βάση το ΦΕΚ 1678/07.04.2022

Το μόνιμο προσωπικό του ΕΔΑ αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 1 μέλος ΕΤΕΠ. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, και μετα-διδακτορικών συνεργατών συμβάλουν στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ΕΔΑ.

Επιστημονικές, Ερευνητικές και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Οι επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΔΑ περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση και Σύνθεση Δυναμικών Συστημάτων και Κατασκευών
 • Θόρυβος, Ακουστική και Ηχοπροστασία
 • Επεξεργασία Δυναμικών Σημάτων και μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης στην Εποπτεία και Συντήρηση σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων

Το ΕΔΚ καλύπτει τη διδασκαλία της βασικής θεωρίας της Ανάλυσης και Σύνθεσης Δυναμικών Συστημάτων και Κατασκευών και της Επεξεργασίας Δυναμικών Σημάτων και θέματα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση, την Αυτοματοποίηση των Βιομηχανικών Διαδικασιών και τη Βιομηχανική Συντήρηση. 

Αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΔΑ είναι μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε επιστημονικές περιοχές αιχμής, τα οποία έχουν εξασφαλίσει τη διεθνή αναγνώριση του έργου του.

Τα μέλη του ΕΔΑ έχουν ενεργό συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά (BRITE FP6, SPRINT, Marie-Curie, Clean Sky, κτλ.) και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με άλλες συγγενείς πανεπιστημιακές ομάδες (Universite de Technologie, Compiegne, France, κλπ) καθώς και με βιομηχανίες και εταιρείες του εσωτερικού (ΕΛΒΑΛ, BIC, ΚΔΕΠ/ΔΕΗ, Αλουμίνιο της Ελλάδας, ΤΡΑΜ, ΕΛΠΕ, GEOHELLAS S.A, ELPEDISON, STARBULK, κλπ) και του εξωτερικού (ΑΒΒ, National Instruments, TechnoFirst, INGENIERIA PARA EL CONTROL DEL RUIDO SL, κλπ). Τα ερευνητικά προγράμματα αποτελούν ουσιαστική πηγή χρηματοδότησης του ΕΔΑ για καινοτόμα έρευνα, χρηματοδότηση νέων ερευνητών, αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας του ερευνητικού του έργου.

Παροχή Υπηρεσιών

Επιπλέον, το ΕΔΑ έχει σημαντική δραστηριότητα στην υποστήριξη της Ελληνικής Βιομηχανίας καθώς και γενικότερων τεχνολογικών θεμάτων της Ελληνικής Κοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση κραδασμών και εν γένει δυναμικής απόκρισης βιομηχανικού εξοπλισμού με στόχο τη διάγνωση βλαβών και την προβλεπτική συντήρηση.
 • Εργαστηριακές δοκιμές σε δυναμικό διεγέρτη για έλεγχο και πιστοποίηση συμπεριφοράς τεχνολογικού εξοπλισμού σε δυναμικά περιβάλλοντα
 • Εξειδικευμένες μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αντικραδασμικής προστασίας.
 • Σχεδιασμό και την εγκατάσταση on-line & real time συστημάτων επιτήρησης και ανάλυσης κατάστασης τεχνολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
 • Ανάλυση δεδομένων λειτουργίας σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων.
 • Μετρήσεις δείκτη ηχομείωσης κουφωμάτων και διαχωριστικών δομικών στοιχείων
 • Συνεργασία με επιχειρήσεις για τον σχεδισμό νέων και βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων για την βελτίωση της ηχομόνωσης και την πιστοποίηση του τελικού προϊόντος
 • Εξειδικευμένες ακουστικές μετρήσεις και μετρήσεις θορύβου.
 • Εξειδικευμένες μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διάδοσης θορύβου, ηχοπροστασίας και ακουστικής.

Πειραματική Υποδομή

Πειραματικές-Μετρητικές Διατάξεις

 • Τέσσερεις προσομοιωτές σφαλμάτων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Διατάξεις δυναμικών διεγερτών για έλεγχο και πιστοποίηση συμπεριφοράς τεχνολογικού εξοπλισμού σε δυναμικά περιβάλλοντα.
 • Θάλαμος ελέγχου ηχομόνωσης κουφωμάτων και διαχωριστικών δομικών στοιχείων
 • Θάλαμος ενεργητικού ελέγχου ακουστικού σήματος
 • Διατάξεις στροφέων με ειδικά έδρανα και λοιπές τεχνολογικές συνιστώσες

Πειραματικός εξοπλισμός

Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του, το ΕΔΑ έχει εξασφαλίσει και διαθέτει σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή και εξοπλισμό, που περιλαμβάνει:

 • Τέσσερα καταγραφικά συστήματα (2xPXIs & 2xcRIO) της National Instruments για μετρήσεις διαφόρων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο, με όλες τις απαραίτητες μετρητικές κάρτες και μονάδες επεξεργασίας σημάτων.
 • Πλήρης σειρά 6 μικροφώνων (Larson-Davis και B&K) με τις απαραίτητες μονάδες προ-επεξεργασίας και τροφοδοσίας.
 • Πλήρες σετ 15 πιεζοηλεκτρικών μονο-αξονικών και τρια-αξονικών επιταχυνσιόμετρων (B&K, Omega, IMI και PCB) με απαραίτητες μονάδες προ-επεξεργασίας και τροφοδοσίας.
 • Φορητό καταγραφικό Microlog MX της SKF με απαραίτητο λογισμικό αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.
 • Σύστημα Laser Doppler VibroMetEr 500V της MetroLaser Inc. για μετρήσεις ταλαντώσεων κατασκευών και μηχανών.
 • Σύστημα υπερήχων Ultraprobe® 2000 για καταγραφές στο πεδίο των υπερήχων για δοκιμές κιβωτίων ταχυτήτων, τριβέων, κινητήρων κλπ.
 • Σύστημα δομικής και ιδιοανυσματικής ανάλυσης κατασκευών και μηχανών αποτελούμενο από ηλεκτρομαγνητικό διεγέρτη, ενισχυτή, γεννήτρια σημάτων και λοιπά παρελκόμενα της MB Dynamics.
 • Δύο οπτικά λέιζερ (Keyence, Micro-Epsilon) για μετρήσεις μετατόπισης.
 • Δύο επαγωγικούς αισθητήρες προσέγγισης (Pepperl + Fuchs) για μετρήσεις μετατόπισης ανίχνευσης.
 • Μία θερμική κάμερα απεικόνισης (FLIR T335) για μη επεμβατική παρακολούθηση και ανάλυση της λειτουργικής κατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Τέσσερις μετρητές ταχύτητας (encoders)  (2xSiemens, 2xHEIDENHAIN) περιστροφικών μηχανών.
 • Τέσσερεις αισθητήρες δύναμης (PCB, HBM) για στατικές και δυναμικές εφαρμογές.
 • Τηλεμετρικό σύστημα καταγραφής ροπής TorqueTrack 9000 (Biensfeld Engineering Inc) στρεφόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Διαγνωστικό εξοπλισμό EXP3000 (Baker Instruments) για την ανάλυση ρεύματος ηλεκτροκινητήρων για τη διάγνωση σφαλμάτων.
 • Στροβοσκόπιο TMRS1 της εταιρείας SKF για την καταγραφή της ταχύτητας περιστροφής στρεφόμενων μηχανικών στοιχείων, όπως εδράνων, αξόνων, γραναζιών, αξόνων, κλπ.
 • Θερμόμετρο οπτικό/επαφής TMTL2400K της εταιρείας SKF για καταγραφή θερμοκρασιών εύρους -60 … 1000oC.
 • Ψηφιακό ταχύμετρο οπτικό/επαφής της εταιρείας SKF για την μέτρηση της ταχύτητας στρεφόμενου εξοπλισμού.
 • Φορητό σύστημα καταγραφής ταλαντώσεων που επιδρούν στο ανθρώπινο σώμα SVAN58 της εταιρείας SVANTEK, το οποίο συμπεριλαμβάνει δύο (2) τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα (ευαισθησίας 10 και 100 mV/g) και κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων.
 • Υπολογιστικό λογισμικό: Matlab, Labview, Ansys, Solidworks.

Διευθυντής ΕΔΑ: Kαθηγητής Δρ Ιωάννης Α. Αντωνιάδης (antogian@central.ntua.gr, 210-772 1524)

Μόνιμο προσωπικό ΕΔΑ:

Επικοινωνία με το Εργαστήριο