Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΥΜ) ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών (ΕΥΜ) έχει ως στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στις επιστημονικές περιοχές των Υδροδυναμικών Μηχανών, Υδροδυναμικών Εγκαταστάσεων και Υδροηλεκτρικών Έργων.  

Οι εγκαταστάσεις και η υποδομή του ΕΥΜ το κατατάσσουν μεταξύ των μεγαλύτερων αντίστοιχων εργαστηρίων διεθνώς.  Το ΕΥΜ διαθέτει μεγάλη και πλήρως εξοπλισμένη εργαστηριακή διάταξη δοκιμών πολλαπλών θέσεων, που επιτρέπει την εγκατάσταση και έλεγχο πολλών διαφορετικών τύπων αντλιών και υδροστροβίλων, με δυνατότητα παροχής έως 2000 m3/h και ισχύος έως 1 MW.  Η κεντρική δεξαμενή νερού χωρητικότητας 320 m3 είναι εξοπλισμένη με πιστοποιημένα μετρητικά όργανα και με ογκομετρική δεξαμενή 100 m3 για βαθμονόμηση παροχόμετρων. Επίσης, στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται ένα μεγάλο ανοικτό κανάλι, διαστάσεων 1.7×1.6×18 m, που είναι κατάλληλο για δοκιμές μοντέλων υδροκινητικών διατάξεων. Το τμήμα ελέγχου (control room) είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για τον χειρισμό της λειτουργίας των κυκλωμάτων και την αυτοματοποιημένη συλλογή και καταγραφή των μετρήσεων με εξειδικευμένο λογισμικό. 

Το ΕΥΜ δραστηριοποιείται στις παρακάτω επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές:

Α. Σχεδιασμός, κατασκευή και εργαστηριακός έλεγχος μοντέλων αντλιών και υδροστροβίλων όλων των τύπων και νέων πρωτότυπων μοντέλων καινοτόμων υδροδυναμικών μηχανών.

Β. Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων για τη διάγνωση και μελέτη  μεταβατικών/ δυναμικών ροϊκών μηχανισμών (υδραυλικό πλήγμα, σπηλαίωση, μηχανικές ταλαντώσεις).

Γ. Ανάπτυξη και εφαρμογή εξελιγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την προσομοίωση της ροής στις υδροδυναμικές μηχανές, με στόχο τη βελτίωση του υδροδυναμικού σχεδιασμού, της λειτουργικής συμπεριφοράς και της ενεργειακής τους απόδοσης.

Δ. Mελέτη της λειτουργίας αναστρέψιμων αντλιών-υδροστροβίλων σε ηλεκτρικά δίκτυα με ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας,   υβριδικοί σταθμοί,   σύνθετα με αφαλάτωσης κλπ.

Ε. Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή άλλων διατάξεων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (κυματική ενέργεια, ενέγεια παλίρροιας, υδροκινητικές διατάξεις).

ΣΤ.  Παροχή υπηρεσιών

Το ΕΥΜ είναι σε θέση να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης:

 • Έλεγχος πρότυπων υδροδυναμικών μηχανών
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μοντέλων
  • Εργαστηριακές δοκιμές μοντέλων
  • Πειραματική χάραξη χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας
  • Διάγνωση δυναμικών φαινομένων και προβλημάτων σχεδιασμού
 • Υπηρεσίες για υδροδυναμικές Μηχανές
  • Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης
  • Βελτίωση γεωμετρίας και έλεγχος διαστασιολόγησης
  • Εντοπισμός σπηλαίωσης και παρακολούθηση
  • Υδραυλικό πλήγμα και υπολογισμός μεταβατικής συμπεριφοράς
 • Υπηρεσίες για μικρά υδροηλεκτρικά έργα
  • Αξιολόγηση υδατοπτώσεων για διερεύνηση βέλτιστου τρόπου εκμετάλλευσης
  • Διαστασιολόγηση και βέλτιστος σχεδιασμός μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων
  • Παρακολούθηση λειτουργίας, μέτρηση απόδοσης και διάγνωση βλαβών
  • Μελέτη αμμολεκανών μικρών υδροηλεκτρικών έργων
  • Μελέτη, σχεδιασμός και δοκιμές υδροκινητικών διατάξεων παραγωγής ενέργειας.
 • Άλλες υπηρεσίες
  • Βαθμονόμηση οργάνων (παροχόμετρων, ροπόμετρων κλπ)
  • Μετρήσεις ακριβείας διαφόρων υδραυλικών εξαρτημάτων (βάννες, φίλτρα κλπ.).
  • Ανάλυση μεταβατικών φαινομένων σε υδροδυναμικές εγκαταστάσεις, όπως το υδραυλικό πλήγμα σε υδροηλεκτρικά έργα ή σε σταθμούς άντλησης
  • Ενεργειακή και οικονομική αξιολόγηση συνδυασμένης λειτουργίας στροβίλων και αντλιών με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Βέλτιστος σχεδιασμός και στρατηγική λειτουργίας αναστρέψιμων μονάδων αντλησιοταμίευσης και υβριδικών σταθμών παραγωγής με αποθήκευση ενέργειας σε αυτόνομα, μη διασυνδεδεμένα δίκτυα
  • Μοντελοποίηση σύνθετων ενεργειακών συστημάτων με υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμίευση για υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.

Το ΕΥΜ έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα (άνω των 70) ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, και έχει υλοποιήσει διάφορα προγράμματα παροχής υπηρεσιών, σε όλο το φάσμα της επιστημονικής του περιοχής. 

Επικοινωνία με το Εργαστήριο